EN
> Home > Nieuws > Bouwvak 2017: forse hinder buurten rondom Noorderbrug

Bouwvak 2017: forse hinder buurten rondom Noorderbrug

Dag en nacht doorwerken

Tijdens de bouwvak van 2017 sluiten we de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug aan op de bestaande brug. Vanaf de nacht van zondag 6 op maandag 7 augustus tot maandag 21 augustus is de Noorderbrug dicht voor alle verkeer. Twee weken lang werken we 24 uur per dag door zodat de hoofdrijbaan van de Noorderbrug maandag 21 augustus in gebruik kan worden genomen.

Continu aan het werk

Om de nieuwe aanlanding in gebruik te nemen, schuiven we een nieuw brugdeel en sluiten dit vervolgens aan op de bestaande brug. Maar voordat het zover is, moeten we eerst ruimte vrij maken. Dat doen we door een circa 200 meter lang deel van de huidige aanlanding te slopen. Vervolgens schuiven we het nieuwe brugdeel in en sluiten dit aan op de bestaande brug en nieuwe aanlanding. De bouwers van Strukton zetten alles op alles en werken twee weken lang 24 uur per dag door.

Inzet sloopkranen

Om het 200 meter lange en 18 meter brede deel van de huidige aanlanding te slopen zetten we circa acht zogenaamde ‘prikkers’ in, oftewel hydraulische sloopkranen. De prikkers hakken het gewapende beton stuk, waarna het wordt opgeslagen binnen het werkterrein. De werkzaamheden starten in de vroege ochtend van maandag 7 augustus en gaan onafgebroken door totdat de sloop is afgerond.

Hinder door sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden veroorzaken forse hinder voor buurten rondom de Noorderbrug. Geluid levert naar verwachting de meeste hinder op. Maar niet alleen geluid levert hinder op. Ook trillingen, stof, bouwlampen en vrachtverkeer zorgen voor overlast, met name bij bewoners van Boschpoort. Natuurlijk proberen we hinder te beperken. Zo bestrijden we stofoverlast met behulp van sproei-installaties. Om hinder door vrachtverkeer te verminderen zetten we zogenaamde ‘dumpers’ in, vrachtwagens zonder (klepperende) laadkleppen en ‘achteruitrijpiep’. Hinder blijft echter onvermijdelijk.

Geluidshinder voor omliggende buurten

Bewoners van omliggende buurten moeten met name tijdens de sloop rekening houden met voortdurende en forse hinder door het hakken van de sloopkranen. Maar ook door doffe dreunen van brokken beton die van tijd tot tijd naar beneden vallen. In de avond- en nachturen levert het lawaai van de sloopwerkzaamheden naar verwachting de meeste hinder op, mede door het ontbreken van omgevingsgeluiden. Daar komt bij dat door wind en boven water geluid ver kan dragen, óók in onverwachte richtingen. Geluidshinder door de sloopwerkzaamheden kan in alle buurten rondom het Noorderbrugtracé goed merk- en hoorbaar zijn.

Wat kunt u doen?
Het slopen van de huidige aanlanding en inschuiven van het nieuwe brugdeel hebben we bewust ingepland in de vakantieperiode. Mogelijk heeft u al vakantieplannen. Zo niet, houd dan ramen en deuren aan Noorderbrugzijde gesloten.

Servicelijn Belvédère

Omwonenden kunnen 24 uur per dag met vragen, meldingen en/of klachten terecht bij de Servicelijn Belvédère via 043 – 350 71 60 of servicelijnbelvedere@maastricht.nl. Is uw melding dringend of wilt u een gevaarlijke situatie melden? Doe dit dan bij voorkeur telefonisch. Waar mogelijk en nodig zorgen we voor maatwerkoplossingen.

Na de bouwvak: verder met slopen

Vanaf maandag 21 augustus gaan we verder met de sloop van de huidige aanlanding. De sloopwerkzaamheden vinden meestal overdag plaats, maar omwonenden moeten rekening blijven houden met forse hinder. In het najaar werken we incidenteel ’s avonds en ’s nachts door en/of tijdens de weekenden. Bijvoorbeeld tijdens de sloop van de huidige aanlanding boven de Bosscherweg, Zuid-Willemsvaart en spoorlijn. De sloopwerkzaamheden gaan naar verwachting door tot begin 2018.

Meer vragen en antwoorden over hinder tijdens de bouwvak van 2017

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.