EN
Archeologisch adviseur Ineke de Jongh bij Lunet la Reine
> Home > Nieuws > Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek Noorderbrugtracé

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek Noorderbrugtracé

In het Jaarboek Nederlandse Archeologie 2017

Door de verlegging van de Noorderbrugaanlanding is het mogelijk een deel van de nog resterende vestingwerken van Maastricht beter zicht- én beleefbaar te maken. De droge gracht onder de Cabergerweg verbindt straks de Hoge en Lage Fronten tot één groot Frontenpark, waar natuur, geschiedenis en cultuur hand in hand gaan. De archeologen van Arcadis staan – in opdracht van bouwer Strukton – aan de lat voor intensieve begeleiding van de werkzaamheden langs het hele Noorderbrugtracé. Dat is geen overbodige luxe, want Maastricht-West is zowel boven- als ondergronds doordrenkt met geschiedenis, meestal in de vorm van vestingwerken. Het Jaarboek Nederlandse Archeologie 2017 besteed ruim aandacht aan de werkzaamheden in en rond het Noorderbrugtracé.

Maastrichts militair erfgoed

In Maastricht-West wemelt het van resten van militair erfgoed. Oftewel: van (resten van) vestingwerken, ooit gebouwd om de inwoners van de stad te beschermen tegen vijandige aanvallen. Eind 19de eeuw werd een groot deel van de vestingwerken en stadspoorten gesloopt om ruimte vrij te maken voor de stedelijke ontwikkeling van Maastricht. Van de oorspronkelijke 255 hectare vestingwerken is momenteel nog zo’n 79 hectare over. Tegenwoordig wordt de waarde van het militair erfgoed erkend. De vestingwerken hebben dan ook een beschermde status als ‘Maastrichts Erfgoed’. In de Vestingvisie van de gemeente Maastricht is het herstel van de verbindingen tussen de verschillende vestingwerken tot doel bestempeld. De droge gracht onder de Cabergerweg voldoet daar precies aan, want vanaf begin 2019 kunnen wandelaars onder de Cabergerweg door oversteken tussen Hoge en Lage Fronten.

Het aquaduct van het Jekerkanaal

Een tipje van de sluier…

In de voorbije (bouw)jaren hebben archeologen Ineke de Jongh en Eline Amsing (beiden Arcadis) al heel wat gespit, gegraven en gewroet in en rondom het Noorderbrugtracé. De meeste onderzoeken worden alleen meegenomen in de specialistische rapporten die naar de specialisten van de gemeente Maastricht worden opgestuurd. In het Jaarboek voor Archeologie 2017 besteden Ineke en Eline echter aandacht aan onderzoeken die voor hen extra bijzonder waren. Een beknopte geschiedenis van Maastricht en de Maastrichtse vestingwerken zorgt ervoor dat lezers weten hoe deze tot stand zijn gekomen. In het Jaarboek Archeologie 2017 lichten Ineke en Eline vervolgens een tipje van de sluier op van de onderzoeken aan en rond het aquaduct van het Jekerkanaal (foto hierboven), de gevonden restanten van ‘Lunet la Reine’ (foto bovenaan) en de kazemat van Ravelijn C (foto hieronder), midden op het terrein van Sappi. Een mooi stukje Maastrichts verleden waarvoor ruimschoots plek is ingeruimd in het Jaarboek voor Nederlandse Archeologie 2017.

Kazemat Sappiterrein 1

Fotografie: Fred Berghmans

Lees hier meer over cultureel erfgoed in het Noorderbrugtracé

 

 

 

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.