EN
> Home > Nieuws > Zoeken naar vroeger

Zoeken naar vroeger

Voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé bestaan niet alleen uit sloop en bomenkap. Want op locaties waar tot op meer dan een halve meter diep in de grond wordt gegraven,  moeten we rekening houden met archeologisch erfgoed. Archeologische onderzoeken voeren we tijdig uit, zodat de planning en voortgang van werkzaamheden niet in het gedrang komt.

Zoeken naar vroeger
Van maandag 29 februari tot en met woensdag 2 maart voeren we archeologisch onderzoek uit bij de Brusselseweg, ter hoogte van de aansluiting met de Postbaan. Hier gaan we op zoek naar sporen van een oude Romeinse weg én zoeken we naar resten van een zogenaamd ‘Erdwerk’, een oude burcht.

De Postbaan
Volgens overlevering was de huidige Postbaan van oorsprong een Romeinse weg, die van Maastricht via Maaseik tot aan Nijmegen doorliep. Het bestaan van de Romeinse Postbaan is echter nooit bewezen. Daar hopen we door bodemonderzoek verandering in te brengen. Omdat verkleuringen in de verschillende grondlagen belangrijke aanwijzingen kunnen opleveren, graven we allereerst een lange sleuf tot op enkele meters diepte. Archeologen hebben zo de handen vrij om de verschillende grondlagen goed in kaart te brengen en een eventuele oude Romeinse weg terug te vinden.

Vluchtburcht
Tegelijkertijd gaan we op dezelfde locatie op zoek naar resten van een zogenaamd ‘Erdwerk’, een oude (vlucht)burcht. Ongeveer een eeuw geleden – begin twintigste eeuw – zijn langs de Brusselseweg namelijk resten aangetroffen van de oude vluchtburcht. De burcht was een versterkte vesting, omringd door palissades en meerdere greppels en grachten. De resten van de vluchtburcht zijn destijds echter amper onderzocht, waardoor vrijwel niets bekend is over de oude burcht. Zelfs niet wanneer deze in gebruik was. Was dat ongeveer 5000 voor Christus? Of is de burcht jonger en werd deze rond 3500 voor Christus bewoond? Onze archeologen hopen resten van de burcht terug te vinden.

Proefsleuven
Van maandag 29 februari tot en met woensdag 2 maart graven we vijf proefsleuven langs de Brusselseweg. Vier sleuven met een lengte van zo’n 30 meter, één sleuf met een lengte van 15 meter. Aan het einde van het graafwerk kunnen we vaststellen of verder onderzoek nodig is. Is dat niet het geval, dan maken we de sleuven meteen weer dicht. Maar als de archeologen wél interessante vondsten en/of sporen aantreffen, dan gaat het onderzoek nog een paar weken door.

Meer archeologie?
Meer archeologische proefsleuven staan er voor de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé niet in de planning. Dat is ook niet nodig, omdat er op de meeste locaties slechts tot op beperkte diepte grond wordt weggegraven. Maar dat betekent niet dat er geen archeologen meekijken met de werkzaamheden. Zo houdt er bij grondwerk rondom het Frontenpark en de vestingwerken bijna voortdurend een archeoloog een oogje in het zeil

Fotografie: Fred Berghmans.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.