EN
> Home > Nieuws > Afwerking rondom de Halvemaanstraat

Afwerking rondom de Halvemaanstraat

Ruim twee jaar geleden begonnen we ter hoogte van de Halvemaanstraat met de bouw van een keermuur die tegelijkertijd dienst doet als geluidswal. Zo’n 120 meter aan damwandplanken staan sindsdien te wachten op de afwerking. De voorbereidingen daarvoor starten nog deze week.

Metselwerk voor stalen keermuur

De stalen damwandplanken van de keermuur werken we aan de kant van de Fort Willemweg af met bakstenen. Aan de andere kant – bij de Halvemaanstraat – planten we hagen voor een groene uitstraling. De groenaanplant moet wachten tot het volgende plantseizoen (eind 2018/begin 2019). Dat geldt niet voor het metselwerk. De voorbereidingen daarvoor beginnen nog deze week. Naar verwachting zijn we tot eind juni volop aan de slag met het metselen van de – in totaal – 120 meter lange bakstenen wand.

Schanskorven voor betonnen keermuur

Een deel van de keermuur voor de Ravelijn – tussen Halvemaanstraat en schootsveld – bestaat uit een betonnen wand. Ook die werken we de komende tijd af: eind mei plaatsen we hier schanskorven, gevuld met bakstenen.

Trappen voor voetgangers

Twee betonnen trappen komen er: een trap ter hoogte van de bocht bij de Halvemaanstraat, de andere bij het schootsveld, waar de huidige fiets- en voetgangersdoorsteek zich bevindt. Beide trappen worden voorzien van leuningen en zijn uitsluitend bestemd voor voetgangers. De bouw van de trappen start eind juni, nadat het metselwerk voor de keermuur is afgerond.

Bomen en hagen

In het plantseizoen van eind 2018/begin 2019 volgt de aanplant van hagen en bomen. Bij de Kastanjelaan – het fietspad achter firma Pans – verhogen we het dijklichaam aan Ravelijnzijde met zo’n anderhalve meter. Daarna volgt de aanplant van kastanjebomen tussen Cabergerweg en de ingang van speeltuin Fort Willem. Langs heel de zuidzijde van de Fort Willemweg – aan de kant van de Ravelijn – planten we hagen die het zicht op de weg blokkeren. Ook bij de Halvemaanstraat planten we hagen, langs de geluidsmuur en langs het straatdeel dat uitkijkt op het schootsveld.

Halvemaanstraat

Hinder voor langzaam verkeer

Autoverkeer kan steeds doorgaan. Voetgangers en (brom)fietsers ondervinden ongemak. Tot medio mei worden voetgangers ter hoogte van de Halvemaanstraat deels over het fietspad omgeleid. Van medio mei tot eind juni moeten voetgangers doorgaan via de overkant van de Fort Willemweg. (Brom)fietsers kunnen doorgaan, maar moeten van medio mei tot eind juni rekening houden met een versmald fietspad.

Hinder voor omwonenden

Bewoners van de Halvemaanstraat ondervinden af en toe hinder. Bijvoorbeeld door het uitladen van machines en materialen vanaf de Halvemaanstraat. Waar mogelijk proberen we hinder tot een minimum te beperken.

Werktijden

De werkzaamheden starten komende week en gaan door tot begin juli. Bouwer Strukton werkt van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop mogelijk.

Foto boven: Fred Berghmans, luchtfoto: Aron Nijs

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.