EN
> Home > Nieuws > Langdurige afsluiting Cabergerweg

Langdurige afsluiting Cabergerweg

Update 30 augustus 2018

Afgesloten voor autoverkeer tussen kruising Statensingel en Lage Frontweg

Door het verleggen van de aanlanding van de Noorderbrug is er ruimte vrijgekomen om de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar te verbinden. Dat doen we door de aanleg van een onderdoorgang voor voetgangers bij de Cabergerweg, een zogenaamde ‘droge gracht’. De realisatie van de droge gracht is maandagavond 14 mei begonnen. Sindsdien is de Cabergerweg tussen kruising Statensingel en Lage Frontweg – tot begin oktober – dicht voor autoverkeer. Tegelijkertijd richten we kruising Statensingel en aansluitende wegen opnieuw in. Automobilisten moeten rekening houden met omleidingen.

Verkeersmaatregelen op een rij

Cabergerweg: afgesloten tussen Lage Frontweg en kruising Statensingel

Sinds maandagavond 14 mei is de Cabergerweg tussen kruising Statensingel en Lage Frontweg afgesloten voor autoverkeer in beide rijrichtingen. Automobilisten vanuit Maastricht-West richting stadscentrum (en omgekeerd) kunnen via de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug doorgaan naar de (nieuwe) op- en afritten, de zogenaamde ‘knoop Boschpoort’.

Cabergerweg---autoverkeer---OKTOBER-2018

Lage Frontweg: afgesloten tussen Cabergerweg en Gashouder

De Lage Frontweg is sinds maandagavond 14 mei – tot begin oktober – afgesloten tussen Cabergerweg en Gashouder. Via de onderdoorgang ter hoogte van de nieuwe aanlanding is Het Radium steeds bereikbaar voor personenauto’s en/of kleine busjes (doorrijdhoogte 2 meter 70)*. Parkeren langs de Lage Frontweg is niet mogelijk. Automobilisten kunnen (betaald) parkeren bij P-Cabergerweg of P-Sphinx.

* Vrachtverkeer kan niet doorrijden via de onderdoorgang bij de Lage Frontweg. In afstemming met de ondernemers in Het Radium kunnen vrachtwagenchauffeurs gebruikmaken van een tijdelijke doorsteek vanaf de Cabergerweg.

Meer over de bereikbaarheid van Het Radium

UPDATE 5 JULI 2018: Kruising Statensingel -> ombouw in fasen

Kruising Statensingel* richten we tegelijkertijd met de Cabergerweg opnieuw in. Werkzaamheden vinden plaats in fasen zodat autoverkeer tussen de Statensingel en Frontensingel steeds (recht)door kan gaan langs het werkterrein. Maandagavond 14 mei is fase 1 begonnen met de herinrichting van het zuidelijke deel van de kruising, tussen Maagdendries en Capucijnenstraat. In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 juli heeft bouwer Strukton fase 1 afgerond.  Na de bouwvak (tot maandag 13 augustus) gaan de werkzaamheden verder met de ombouw van het noordelijke deel van kruising Statensingel..

UPDATE 19 JULI 2018: Capucijnenstraat: herinrichting tussen Lindenkruis en Statensingel afgerond

De Capucijnenstraat is tussen het Lindenkruis en de Statensingel opnieuw ingericht. Het wegdek is opnieuw geasfalteerd en de trottoirs en parkeervakken voorzien van nieuwe bestrating.

P-Cabergerweg

Sinds maandagavond 14 mei is P-Cabergerweg bereikbaar via een nieuwe, definitieve in- en uitrit bij de Frontensingel.

Lees meer over de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen rondom de Cabergerweg en kruising Statensingel.

Langzaam verkeer: verkeersmaatregelen voor voetgangers en (brom)fietsers

Tijdens de langdurige afsluiting van de Cabergerweg kunnen voetgangers en (brom)fietsers doorgaan via een tijdelijke brug aan de westzijde van de Cabergerweg. Ter hoogte van kruising Statensingel via een bypass over het werkterrein van en naar de Capucijnenstraat geleid. Lees meer over de verkeersmaatregelen voor langzaam verkeer.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op www.maastrichtbereikbaar.nl en check de Slimme Kaart. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

UPDATE 19 JULI 2018: najaar –  laatste twee grote klussen voor het Noorderbrugtracé

Als de Cabergerweg weer open gaat voor alle verkeer – in de loop van oktober – gaan we meteen aan de slag met de herinrichting van kruising Bosscherweg/Boschstraat. Rijbanen, voet- en fietspaden worden allemaal volledig onder handen genomen. Naar verwachting start de laatste grote klus voor het nieuwe Noorderbrugtracé eveneens in het najaar van 2018: dan bouwen we de rotonde Brusselseweg om tot een kruispunt waar oost-west verkeer (en andersom) prioriteit krijgt. Begin 2019 ronden we de werkzaamheden af. Lees meer over de laatste twee grote klussen voor het Noorderbrugtracé.

Let op:

Planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Naarmate de werkzaamheden vorderen zijn van tijd tot tijd aanvullende verkeersmaatregelen nodig. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen. Via www.noorderbrug-maastricht.nl en www.maastricht-bereikbaar.nl houden we weggebruikers op de hoogte.

Luchtfoto: Aron Nijs, foto boven: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.