EN
> Home > Nieuws > Aan de slag bij de Fort Willemweg

Aan de slag bij de Fort Willemweg

Afsluiting Fort Willemweg tussen Lage Frontweg en Belvédèrelaan

Van maandag 19 februari tot eind maart staat er rioolwerk in de planning op de hoek Fort Willemweg -Belvédèrelaan. Tijdens de eerste helft van de werkzaamheden sluit firma BAM aan en verwijdert – in opdracht van netbeheerder Enexis – een verouderde, ondergrondse hoogspanningskabel.

Let op: door vrieskou is uitloop van werkzaamheden mogelijk!
Wat gaat er gebeuren?

Rioolwerk

Ter hoogte van de hoek Fort Willemweg/Belvédèrelaan is een nieuw riool aangebracht. Vanaf maandag 19 februari sluiten we dit aan op een buffer en een overstort. Zo kan het nieuwe riool regen goed verwerken, óók als die regen van lange duur is. Voor het rioolwerk sluiten we de Fort Willemweg ter hoogte van de Belvédèrelaan tot eind maart af voor alle verkeer, óók voor voetgangers en (brom)fietsers,

Kabelwerk

Firma BAM heeft in het voorbije jaar al grote delen van een verouderde, ondergrondse hoogspanningskabel geruimd. In opdracht van Enexis verwijdert BAM nu ook het laatste deel. De oude kabel bevindt zich in de zuidelijke rijbaan van de Fort Willemweg, tussen Lage Frontweg en Sappeursweg. Vanaf maandag 19 februari wordt de zuidelijke rijbaan opengegraven, een paar dagen later start BAM met het opgraven en verwijderen van de oude kabel. Naar verwachting rondt BAM de werkzaamheden twee weken later af en worden (weg)verhardingen aangebracht. Voordeuren en inritten blijven steeds bereikbaar, parkeren kan aan de overkant van de straat.

Let op:
Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van de netbeheerder. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Herinrichting rijbanen

Medio maart zit het riool- en kabelwerk erop en volgt de laatste klus: de herinrichting van de rijbanen. Bouwer Strukton brengt nieuwe trottoirbanden en asfalt aan, inclusief markeringen. Zodra het wegenwerk is afgerond gaat de Fort Willemweg weer open voor verkeer.

Bereikbaarheid

Van maandag 19 februari tot eind maart is de Fort Willemweg tussen Lage Frontweg en Belvédèrelaan afgesloten voor doorgaand verkeer, inclusief voetgangers en (brom)fietsers. Voordeuren en inritten blijven steeds bereikbaar voor bewoners, bezoekers en/of klanten.

Wanneer?

De werkzaamheden starten op maandag 19 februari en gaan naar verwachting door tot eind maart. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de vroege avonduren en/of doorwerken op zaterdagen niet uitgesloten.

Let op: wegenwerk in Boschpoort

Van woensdag 14 februari tot en met vrijdag 2 maart sluit bouwer Strukton de Fort Willemweg (tussen sluis en Bosscherweg) aan op de nieuw ingerichte rijbanen van de Bosscherweg. De rijbaan tussen sluis en Bosscherweg is dan afgesloten voor autoverkeer, voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel doorgaan. Kijk voor meer informatie op www.noorderbrug-maastricht.nl.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden, met name het weer. Houd rekening met wijzigingen.

Foto boven: Arijn Nijs

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.