EN
> Home > Nieuws > Fietsroutes Noorderbrug: vragen en antwoorden

Fietsroutes Noorderbrug: vragen en antwoorden

Waarom gaan de fietsverbindingen van de Noorderbrug tussen Bosscherweg/ Boschstraat pas in 2019 open?

Voor de aansluiting van de fietspaden van de Bosscherweg en Boschstraat op het Noorderbrugfietspad moet eerst de Zuid-Willemsvaart overbrugd worden. Bouwer Strukton Civiel plaatst daarom twee bruggen over de Zuid-Willemsvaart. Eén brug (werknaam kunstwerk H) ligt al op zijn plek, tussen Bosscherweg en Lage Fronten. De tweede brug (werknaam kunstwerk G) is in opbouw. Begin 2019 komen de liggers voor het brugdek aan, daarna volgt de afbouw van de nieuwe fietsverbindingen.

Locatietekening

Wanneer gaat het nieuwe Frontensingel voet- en fietspad langs de Lage Fronten open?

Het voet- en fietspad langs de Lage Fronten (Frontensingel) kan pas opengaan als het nieuwe fietspad tussen Boschstraat en Noorderbrug in gebruik wordt genomen. Naar verwachting volgt ingebruikname in de eerste helft van 2019. Het voet- en fietspad langs de voormalige Sphinxfabrieken (Loods 5) is open sinds oktober 2018.

Fietsroutes-Noorderbrugtracé---West---JANUARI-2019

De nieuwe op- en afrit voor (brom)fietsers tussen Noorderbrug en Boschstraat/Bosscherweg volgt een route via de Lage Fronten (Frontenpark). Kan dat niet korter?

Voor elk fietspad geldt dat de hellingbaan niet te steil mag zijn. Een té steile helling maakt het voor fietsers immers ondoenlijk om bergop te fietsen. Alleen door het fietspad langer te maken kan de stijging beperkt blijven en is de op- en afrit straks voor iedereen goed begaanbaar.

Waarom is er geen op- en afrit voor (brom)fietsers gerealiseerd naast de nieuwe op- en afritten voor autoverkeer?

Tijdens de ontwerpfase is voortdurend onderzocht of het mogelijk was op- en afritten te realiseren ter hoogte van knoop Boschpoort, naast de huidige op- en afritten voor autoverkeer. Door ruimtegebrek was het echter niet mogelijk deze op een veilige manier te realiseren. Daarom is de nieuwe op- en afrit voor (brom)fietsers in de Lage Fronten gerealiseerd.

Wordt het fietspad in het Frontenpark straks wel goed verlicht?

Ja, er wordt straks voldoende straatverlichting langs het fietspad aangebracht.

Kan ik straks via het Frontenpark te voet naar het voet- en fietspad van de Noorderbrug gaan?

Ja, dat kan via een speciaal daarvoor aangelegde trap. De trap is al gereed en werd tijdens de inschuifoperatie gebruikt om belangstellenden toegang te geven tot het uitkijkpunt (zie foto hieronder). Naar verwachting kunnen voetgangers in de loop van de eerste helft van 2019 via de trap doorgaan.

Trap uitkijkpunt

Is er ook een nieuw voetpad over de Noorderbrug?

Ja, er is een nieuw voetpad aangelegd, direct naast het fietspad. Maar het nieuwe voetpad is niet meer zo breed als voorheen. Allereerst omdat het nieuwe voetpad vooral bestemd is voor automobilisten die hun auto met pech moeten achterlaten. Een andere reden is de extra rijstrook voor autoverkeer richting stadscentrum: binnen de beperkte ruimte van het brugdek moest daarvoor voldoende ruimte worden gerealiseerd. Die ruimte is gevonden in het versmallen van het voetpad.

Kan ik wel gebruik maken van het voetpad?

Ja, u kunt via het voetpad van Maastricht-West naar Maastricht-Oost oversteken (en andersom). Houd er wel rekening mee dat het voetpad smaller is dan voorheen. Bovendien zijn er geen aparte opgangen voor voetgangers gerealiseerd. Op locaties waar het voetpad ophoudt, mag u te voet (of per scootmobiel) doorgaan via het fietspad.

Tussen Boschstraat en Bosscherweg is het voet- en fietspad opnieuw ingericht. Behalve het deel onder de Noorderbrug bij de spoorovergang. Waarom is dit niet meegenomen in de herinrichting?

In de voorbije jaren is de Bosscherweg in het kader van het nieuwe Noorderbrugtracé opnieuw ingericht. Rijbanen en voet- en fietspaden zijn onder handen genomen en de spoorwegovergang is verplaatst. Toch zijn nog niet alle puntjes op de i gezet. Voor sommige klussen is namelijk meer tijd nodig dan eerder ingeschat. Dat geldt bijvoorbeeld voor het fiets- en voetpad van de Bosscherweg: ter hoogte van de spoorwegovergang versmalt het fietspad en wordt het voetpad onderbroken. Dat blijft nog even zo, want voor een verbreding van het voet- en fietspad moet eerst de spoorwegovergang van de lijn Lanaken-Maastricht worden aangepast.

Fotografie: Fred Berghmans en Aron Nijs (luchtfoto)

Update: 19 december 2018

 

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.