EN
> Home > Nieuws > Vooruitblik Noorderbrugtracé 2017

Vooruitblik Noorderbrugtracé 2017

In het najaar van 2016 is de uitvoering van het nieuwe Noorderbrugtracé volop van start gegaan. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2017. In zowel Maastricht-West als Oost moet verkeer in 2017 rekening houden met grote hinder door afsluitingen en omleidingen. Ook omwonenden ontkomen niet aan overlast door bouw- én sloopwerkzaamheden. Het goede nieuws is dat autoverkeer al na de bouwvak via de nieuwe aanlanding en Belvédèrelaan door kan rijden richting Maastricht-West en/of België.

We zetten de grootste klussen van 2017 op een rij:

Renovatie Noorderbrug

Tot nog toe heeft verkeer op de Noorderbrug nog maar weinig hinder ondervonden door de werkzaamheden. Dat verandert in de loop van het eerste kwartaal: dan start de renovatie van het brugdek. Autoverkeer kan doorgaan via versmalde rijstroken, maar levert één rijstrook richting Viaductweg in. Het voet- en fietspad kan niet openblijven tijdens de renovatiewerkzaamheden en wordt voor lange tijd afgesloten.

Realisatie nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug

Rondom de Bosscherweg en bedrijventerrein Bosscherveld realiseert bouwer Strukton de komende maanden pijlers én een talud – oftewel aardebaan – voor de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Eind januari/begin februari 2017 komen de eerste prefabliggers voor de nieuwe aanlanding per boot aan in Maastricht-Oost. Met speciale transporten worden de liggers via de Noorderbrug naar hun definitieve plek vervoerd en ingehesen. Maar liefst 432 liggers zijn er nodig. Transport én inhijsen levert dan ook forse hinder op voor zowel verkeer als omwonenden. In de bouwvak van 2017 volgt de grootste hinderklus: het inschuiven van het 180 meter lange brugdeel dat de bestaande Noorderbrug verbindt met de nieuwe aanlanding. Vanaf de nacht van zondag 6 op maandag 7 augustus tot maandagochtend 21 augustus sluiten we de Noorderbrug af voor alle verkeer. Samen met Maastricht Bereikbaar zorgen we voor alternatieven om Maastricht en omgeving bereikbaar te houden.

Nieuwe verkeersstructuur voor Maastricht-West

De Fort Willemweg is al geruime tijd afgesloten voor autoverkeer tussen Cabergerweg en Brusselseweg. De werkzaamheden gaan nog door tot de zomer van 2017. Dan kan alle verkeer richting Maastricht-West weer doorgaan via de nieuwe verkeersstructuur. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen vanaf dan makkelijk en veilig oversteken via brede middenbermen. Voor automobilisten wordt het wennen, want linksafslaan is dan niet meer mogelijk. De omliggende wijken blijven ook na oplevering gewoon bereikbaar via de nieuwe rijroutes. 

Van kruispunt brandweerkazerne naar knooppunt Oost

Het kruispunt ter hoogte van de brandweerkazerne bouwen we om tot knooppunt. Na de zomer van 2017 kan verkeer doorgaan zonder verkeerslichten. Maar eerst moeten we nog heel wat werk verzetten: om de beurt sluiten we de Borgharenweg, noordzijde van de Franciscus Romanusweg én Willem Alexanderweg af. Autoverkeer moet voortdurend rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Voetgangers en (brom)fietsers leiden we zoveel mogelijk om langs het werkterrein.

Kom in beweging!

Via de actie ‘Kom in Beweging’ richt Maastricht Bereikbaar zich vanaf december 2016 op automobilisten die tijdens de spits regelmatig gebruik maken van de Noorderbrug of Kennedybrug. Als forens kunt u cadeaus of cash ter waarde van maximaal € 240,- sparen als u tijdens de spits vaker de auto laat staan en kiest voor de fiets, het openbaar vervoer of parkeren bij P+R Noord of P+R Bunde. De actie is bedoeld om hinder te beperken en te zorgen voor een goede bereikbaarheid tijdens de uitvoering van het project Noorderbrugtracé. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deelname aan de actie? Doen dan de check op kom.inbeweging.eu.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd rekening met wijzigingen. We houden u op de hoogte!

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.