EN
> Home > Nieuws > Uitvoering Noorderbrugtracé begonnen!

Uitvoering Noorderbrugtracé begonnen!

Update: 1 september 2016

De eerste helft van 2016 stond in het teken van voorbereidende werkzaamheden zoals sloop, verleggen van kabels, leidingen en rioleringen.  Voorbereidingen die ook in de tweede helft van het jaar nog volop doorgaan. Maar nu de bouwvak erop zit, is ook de daadwerkelijke uitvoering van het Noorderbrugtracé volop van start gegaan.

Hinder onvermijdelijk

Voor de realisatie van het Noorderbrugtracé wijzigen vertrouwde rijroutes in Maastricht-West én Oost. Ook op de Noorderbrug gaan we volop aan het werk en moet verkeer eind 2016 één rijstrook inleveren. Weggebruikers moeten voortdurend rekening houden met forse hinder door afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De vier belangrijkste hinderklussen tot medio 2017 zijn:

1. Instellen eenrichtingsverkeer Fort Willemweg tussen Cabergerweg en Gentelaan

Nieuwe verkeersstructuur voor Maastricht-West (start zomer 2016)
Sinds maandag 29 augustus is de herinrichting van de rijbanen op de Fort Willemweg tussen Cabergerweg en Gentelaan begonnen. Firma BAM verlegt allereerst kabels en leidingen, het wegenwerk van bouwer Strukton sluit daar meteen op aan. Automobilisten moeten rekening houden met langdurige en omvangrijke hinder, want tot medio 2017 geldt op dit tracé eenrichtingsverkeer. Verkeer richting Maastricht-West en België (richting Via Regia) kan doorgaan, verkeer van Maastricht-West naar de Noorderbrug wordt omgeleid via de Cabergerweg. Voetgangers en (brom)fietsers worden in beide richtingen langs het werkterrein omgeleid. Volg hiervoor de gele borden.

Download een kaart van de omleidingsroute voor de Fort Willemweg.

Schermafbeelding 2016-08-17 om 10.29.07

2. Verkeershinder bij de brandweerkazerne

Ombouw knooppunt Oost – afrit Limmel (start zomer 2016)
In Maastricht-Oost starten we met de ombouw van het kruispunt bij de brandweerkazerne. De Borgharenweg krijgt als eerste een nieuwe inrichting en is vanaf medio september tot eind 2016 afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Busverkeer, voetgangers en (brom)fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden doorgaan via omleidingen langs het werkterrein. Van januari tot medio 2017 is de Willem Alexanderweg aan de beurt. Automobilisten worden dan omgeleid via de vernieuwde Borgharenweg.

3. Aan het werk bij knoop Boschpoort

(vanaf eind september 2016)
Op de plek waar de Bosscherweg het nieuwe Noorderbrugtracé kruist worden zestien pijlers gebouwd voor het nieuw aan te leggen brugdeel. De werkruimte is hier zeer beperkt. Dit betekent dat automobilisten tot in het voorjaar van 2017 rekening moeten houden met forse hinder. (Brom)fietsers en voetgangers worden via omleidingen langs het werk geleid.

4. Passen en meten op de Noorderbrug

Renovatie Noorderbrug (start eind 2016)
De Noorderbrug krijgt niet alleen een nieuwe aanlanding, maar wordt vanaf eind 2016 ook volledig gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. Tijdens de werkzaamheden op, onder en rondom de Noorderbrug moeten we voortdurend de grenzen van beschikbare (werk)ruimte opzoeken. Autoverkeer kan meestal via 2+2 rijstroken doorgaan. De rijbanen schuiven wel telkens op. Het fietspad sluiten we uit veiligheidsoverwegingen voor lange tijd af: pas als de renovatie van het brugdek is afgerond én de nieuwe westelijke afrit voor langzaam verkeer gereed is, gaat het fietspad weer open. (Brom)fietsers worden omgeleid via de Wilhelminabrug.

Op meer plekken aan het werk

De hierboven genoemde klussen leveren naar verwachting de grootse hinder op. Maar er wordt na de zomer op meer plekken gewerkt aan het nieuwe Noorderbrugtracé. Zo maken we een begin met de doortrekking van de Belvédèrelaan richting Brusselseweg, met de nieuwe aanlanding door het oude industrieterrein Bosscherveld en met de bouw van de pijlers rondom SAPPI. Deze werkzaamheden zijn uiteraard goed zichtbaar, maar leveren minder hinder op voor weggebruikers.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk voor vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

 

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.