EN
> Home > Nieuws > Nieuwe fase ombouw kruispunt brandweerkazerne

Nieuwe fase ombouw kruispunt brandweerkazerne

Herinrichting Willem-Alexanderweg tussen Viaductweg en Bersebastraat van 13 mei tot medio juli

Vanaf zaterdag 13 mei gaat de ombouw van het kruispunt bij de brandweerkazerne een nieuwe fase in. Dan gaat de Franciscus Romanusweg weer open voor alle verkeer en start bouwer Strukton met de herinrichting van de rijbanen van de Willem-Alexanderweg (tussen Viaductweg en Bersebastraat). De renovatie van de Noorderbrug sluit daarop aan: autoverkeer schuift op naar de zuidzijde van het brugdek. Verkeer moet opnieuw rekening houden met gewijzigde rij- en fietsroutes.

Van voorbereiding naar uitvoering

Van maandag 8 tot en met zaterdag 13 mei moet verkeer dagelijks rekening houden met rijstrookafzettingen op de Viaductweg én Noorderbrug. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden slopen we waar nodig middenbermen en verwijderen we straatmeubilair, zoals borden en straatverlichting. Werkzaamheden vinden overdag buiten spitstijden plaats, maar ook ’s avonds en ’s nachts.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf zaterdag 13 mei tot medio juli richten we de rijbanen van de Willem-Alexanderweg – tussen Viaductweg en Bersebastraat – opnieuw in. De renovatie van het brugdek van de Noorderbrug sluit daarop aan: verkeer op de Noorderbrug schuift op richting zuidzijde, zodat er ruimte vrijkomt voor de renovatie van het noordelijke brugdek.

Opgelet! Planningen kunnen wijzigen als gevolg van het weer en de voortgang van het werk.

Verkeershinder

Voor automobilisten

Automobilisten worden van zaterdag 13 mei tot medio juli met gele borden omgeleid via de Franciscus Romanusweg, Borgharenweg en nieuwe rijbanen van knooppunt Oost. Op de Noorderbrug kan autoverkeer in beide rijrichtingen via het zuidelijke brugdek doorgaan via 2×2 rijstroken. Tijdens de werkzaamheden geldt een aangepaste maximumsnelheid van 50 km/u. Bekijk de omleidingsroutes voor autoverkeer op de kaart. Of ga voor een overzicht van de verkeersmaatregelen naar de website van Maastricht Bereikbaar.

Voor (brom)fietsers

Van en naar Limmel, Beatrixhaven en/of Borgharen
De fietspaden aan weerszijden van de Willem-Alexanderweg – tussen Viaductweg en Bersebastraat – zijn vanaf zaterdag 13 mei definitief afgesloten. Dat geldt ook voor het noordelijke fietspad langs de Viaductweg, tussen Meerssenerweg en Willem-Alexanderweg. Voetgangers en (brom)fietsers van en naar Limmel, Beatrixhaven en/of Borgharen gaan door via de Franciscus Romanusweg en Borgharenweg.

Van en naar Nazareth en/of Wyckerpoort-Noord
Voor (brom)fietsers richting Nazareth en/of Wyckerpoort-Noord richten we het zuidelijke fietspad langs de Viaductweg opnieuw in. Vanaf zaterdag 13 mei gaat het fietspad tussen Franciscus Romanusweg en Kolonel Johnsontunnel weer open voor (brom)fietsverkeer.

Let op: tussen Meerssenerweg en Kolonel Johnsontunnel is het fietspad nog niet definitief ingericht. Bij de oversteek Meerssenerweg-Kolonel Millerstraat krijgt rechtsafslaand autoverkeer op de Viaductweg in de tijdelijke situatie gelijktijdig met (brom)fietsers groen licht. Wees alert en kijk goed uit voordat u oversteekt!

Van en naar het stadscentrum
Het fietspad van de Noorderbrug is afgesloten tot in de zomer van 2018. Voetgangers en (brom)fietsers worden omgeleid via de Wilhelminabrug.

Bekijk de omleidingsroutes voor (brom)fietsers op de kaart.

Winkels en bedrijven bereikbaar

Winkels en bedrijven rondom het kruispunt bij de brandweerkazerne zijn tijdens de werkzaamheden steeds bereikbaar!

Vooruitblik

Medio juli verandert de verkeerssituatie opnieuw. Dan sluiten we de nieuwe rijbanen van knooppunt Oost aan op het bestaande wegennet. Weggebruikers moeten rekening blijven houden met gewijzigde rij- en fietsroutes. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Ga slim op weg

Zolang nog niet alle infrastructuur klaar is, blijft de bereikbaarheid van Maastricht voortdurend in beweging. Kijk voor een overzicht van afsluitingen en omleidingen rondom het kruispunt bij de brandweerkazerne op de website van Maastricht Bereikbaar. Op de Slimme Kaart vindt u naast afsluitingen en omleidingen ook de actuele verkeersdrukte. Of maak gebruik van een van de alternatieven voor reizen met de auto.

Opgelet! Planningen kunnen wijzigen als gevolg van het weer en de voortgang van het werk.

Foto boven: Aron Nijs

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.