EN
> Home > Nieuws > Nieuw kruispunt Cabergerweg-Fort Willemweg

Nieuw kruispunt Cabergerweg-Fort Willemweg

Update: 17 mei 2017

In Maastricht-West wordt nog tot in de zomer doorgewerkt aan de opbouw van de nieuwe verkeersstructuur. Inmiddels krijgen de nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg  – in het voormalige schootsveld voor de Ravelijn  – steeds meer vorm. Dat geldt ook voor de nieuwe aanlanding aan de overkant van de Cabergerweg. Vanaf de volgende week sluiten we zowel de nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg als nieuwe aanlanding aan op de Cabergerweg. Na afronding ligt er een heel nieuw kruispunt klaar bij de Cabergerweg, zuidelijk van het bestaande kruispunt.

Schuiven met verkeer

Fase 1: van maandag 24 april tot maandag 22 mei

Sinds maandag 24 april zijn we druk aan het werk aan de kant van het voormalige schootsveld, voor de Ravelijn. Autoverkeer op de Cabergerweg gaat door via de oostzijde van de weg, langs het bedrijventerrein Bosscherveld. Het voet- en fietspad tussen Fort Willemweg  en Lage Frontweg* – aan de kant van het bedrijventerrein – is afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers leiden we om via een bypass dwars door het werkterrein, ter hoogte van speeltuin Fort Willem. De ruimte die zo is vrijgemaakt hebben de wegenbouwers van Strukton Civiel nodig voor het realiseren van de nieuwe aansluitingen tussen verlegde Fort Willemweg en Cabergerweg.

* Let goed op de gele borden en maak – voor uw eigen veiligheid – geen gebruik van afgesloten voet- en fietspaden.

Fase 2: van maandag 22 mei tot medio juni

Maandag 22 mei schuiven we autoverkeer op de Cabergerweg op naar het westen, richting Ravelijn. Automobilisten richting Carl Smulderssingel moeten rekening blijven houden met een rijstrookafsluiting , net zoals nu al het geval is. Het voet- en fietspad tussen Fort Willemweg en Lage Frontweg blijft afgesloten*. Voetgangers en (brom)fietsers blijven doorgaan via de huidige omleidingsroute, dwars door het werkterrein. Tot medio juni sluiten de wegenbouwers van Strukton Civiel de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug aan op de oostzijde van de Cabergerweg.

* Let goed op de gele borden en maak – voor uw eigen veiligheid – geen gebruik van afgesloten voet- en fietspaden.

Medio juni: puntjes op de i

De afwerking volgt als laatste: dat is de laatste asfaltlaag – oftewel de deklaag – voor het nieuwe kruispunt, aanlanding en de rijbanen tussen Cabergerweg en Nobellaan. Die brengen we bij voorkeur allemaal in één keer aan, zo naadloos mogelijk. Daarna is het de beurt aan nieuwe wegmarkeringen en straatmeubilair (zoals bebording en straatverlichting).

Let op: omleidingsroute voor voetgangers en (brom)fietsers

Het voet- en fietspad tussen Fort Willemweg en Lage Frontweg* – aan de kant van bedrijventerrein Bosscherveld – is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers leiden we vanaf de Statensingel via de Kastanjelaan, Fort Willemweg en Frans van de Laarplein om naar de Brusselseweg  Voetgangers en (brom)fietsers vanaf de Carl Smulderssingel/Cabergerweg richting stadscentrum (en andersom) leiden we via de Fort Willemweg om naar het werkterrein. Via een doorsteek – ter hoogte van speeltuin Fort Willem –  over het werkterrein kunnen (brom)fietsers veilig in beide richtingen oversteken. Tot medio juni moeten (brom)fietsers rekening blijven houden met fietspaden die opschuiven om ruimte vrij te maken voor het wegenwerk.

* Let goed op de gele borden en maak – voor uw eigen veiligheid – geen gebruik van afgesloten voet- en fietspaden.

Ingebruikname na bouwvak 2017

Na afronding van de werkzaamheden ligt er een heel nieuw kruispunt op de Cabergerweg, autoverkeer blijft echter tot na de bouwvak als vanouds doorgaan. Maandag 21 augustus verandert dat: dan nemen we de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug in gebruik, inclusief het nieuwe kruispunt.

Vooruitblik voor Maastricht-West

Het wegenwerk in Maastricht-West zit er voorlopig nog niet op, óók niet na oplevering van het nieuwe kruispunt bij de Cabergerweg. Naar verwachting moet alle verkeer tot medio juli rekening blijven houden met afsluitingen en omleidingen.

Ga slim op weg!

Zolang nog niet alle infrastructuur klaar is, blijft de bereikbaarheid van Maastricht voortdurend in beweging. Op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar vindt u naast afsluitingen en omleidingen ook de actuele verkeersdrukte. Of maak gebruik van een van de alternatieven voor reizen met de auto.  

Opgelet! Planningen kunnen wijzigen als gevolg van het weer en de voortgang van het werk. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte

Foto boven: Fred Berghmans

Bekijk hier een fotoalbum van de werkzaamheden in Maastricht-West

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.