EN
> Home > Nieuws > Langdurige afsluiting fietspad Noorderbrug

Langdurige afsluiting fietspad Noorderbrug

Omleiding via Wilhelminabrug

Het verbeteren van de oost-westverbindingen voor (brom)fietsers is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Noorderbrugtracé. Na realisatie verbetert immers niet alleen de doorstroming voor autoverkeer, ook (brom)fietsers steken dan sneller en directer de Maas over. Maar voordat het zover is, moeten we het fiets- en voetpad van de Noorderbrug voor langere tijd afsluiten. Vanaf zaterdagavond 18 maart 2017* gaat het fietspad op slot. Pas in de zomer van 2018 kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer via de Noorderbrug oversteken.

* Opgelet: het voet- en fietspad Noorderbrug gaat eerder dicht dan gepland. Niet op 20 maart zoals tot nu toe aangekondigd, maar op zaterdag 18 maart om 18.00 uur. Dit heeft te maken met de werkzaamheden die nodig zijn op en rond de Noorderbrug (rondom het kruispunt bij de brandweerkazerne) voor het inrichten van de nieuwe verkeerssituatie.

Ruimte voor (veilig) werken

Tijdens de renovatie van de Noorderbrug moeten we voortdurend de grenzen van beschikbare ruimte opzoeken. Autoverkeer op de Noorderbrug moet in principe altijd via 2×2 rijstroken door kunnen gaan terwijl de rijbanen telkens opschuiven om ruimte vrij te maken voor de werkzaamheden. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de veiligheid van weggebruikers niet in het gedrang komt. Dat geldt vooral voor de meest kwetsbare groep: fietsers en voetgangers. De veiligheid van deze groep kunnen we alleen garanderen door het afsluiten van het voet- en fietspad en een omleidingsroute in te richten.

Wat gaan we doen?

Ruimte voor renovatie
De Noorderbrug is meer dan 30 jaar oud en toe aan een grondige renovatie. Vanaf zaterdagavond 18 maart gaan de werkzaamheden van start. Dan werken we zowel op als onder het brugdek. Om ruimte vrij te maken voor de werkzaamheden sluiten we één rijstrook voor verkeer richting Viaductweg af en versmallen we de overige rijstroken. Binnen de vrijgekomen ruimte bouwen we een nieuw wegdek op en installeren we materieel voor het renovatiewerk onder het brugdek. We werken in fasen, zodat autoverkeer steeds door kan gaan.

Ruimte voor slopen en schuiven
In de bouwvak van 2017 sluiten we de Noorderbrug twee weken lang af voor alle verkeer. Tijdens de afsluitingen slopen we een deel van de huidige aanlanding en schuiven we een heel nieuw brugdeel in. Het nieuwe brugdeel verbindt het bestaande brugdek met de nieuwe aanlanding. Na de bouwvak van 2017 rijdt autoverkeer via de nieuwe aanlanding rechtstreeks door naar de Belvédèrelaan en/of Maastricht-West. Zodra de huidige aanlanding buiten gebruik is, breken we deze af. Naar verwachting duurt het sloopwerk tot eind 2017, waarna de opbouw van de nieuwe op- en afrit voor fietsverkeer kan beginnen.

Een brugje om

Fietsers moeten van 18 maart 2017 tot in de zomer 2018 een omleiding volgen via de Wilhelminabrug. Voor een retourtje over de Maas betekent dit zo’n 2,5 kilometer extra trappen. Korter wordt het dus niet, maar we willen er wel graag het beste van maken. Met de campagne ‘Een brugje om’ zetten project Noorderbrugtracé, gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar zich samen in om het omfietsen een stukje aangenamer te maken. Bijvoorbeeld door van tijd tot tijd voetgangers en (brom)fietsers te trakteren op een gratis ‘stökske vlaoj‘!

Volg de groene route

Om te voorkomen dat fietsers moeten zoeken naar de juiste weg en onnodig tijd verliezen, geven we de omleiding aan met herkenbare borden in een groene kleur. Teksten in 3 talen (Nederlands, Mestreechs én Engels) moedigen u als fietser onderweg aan. Na een werkweek omfietsen kunt u zich  bijvoorbeeld niet 1, maar 2 stukjes vlaai permitteren.

Bredere aanpak

De bebording is onderdeel van een bredere aanpak om het omfietsen aangenamer te maken. Zo voeren we op sommige plekken kleine verbeteringen uit aan het wegdek en komt er aankleding langs de route. Ook organiseren we acties om het omfietsen leuker te maken en fietsers te bedanken.

Eerst het bitter, dan het zoet

Uiteindelijk levert het nieuwe Noorderbrugtracé veel voordelen op voor (brom)fietsers. Zo verbetert de doorgaande oost-west fietsverbinding aan de noordzijde van de stad aanzienlijk door het nieuwe tracé. (Brom)fietsers steken straks sneller en directer de Maas over, hoeven geen moeilijke ‘krul’ op te fietsen en rijden straks langs het nieuwe Frontenpark. Bovendien biedt het nieuwe tracé snelle fietsverbindingen vanuit Maastricht-West naar het Frontenpark en het Centrum. Ook komt er een nieuwe snelle fietsverbinding naar Smeermaas en Lanaken in België (Belvédèrelaan).

Klik hier voor vragen en antwoorden over de langdurige afsluiting van het fietspad van de Noorderbrug

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Via onze website, nieuwsbrief Noorderbrug Maastricht Actueel en Facebook houden we u op de hoogte!

Update: 9 maart 2017

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.