EN
> Home > Nieuws > Herinrichting Bosscherweg tussen spoor en sluis

Herinrichting Bosscherweg tussen spoor en sluis

Het komende jaar staan er nog veel werkzaamheden gepland rondom de Bosscherweg. Zo bouwen we volop verder aan de nieuwe op- en afritten en slopen we de oude aanlanding van de Noorderbrug. Maar ook de Bosscherweg nemen we onder handen: vanaf maandag 25 september start de herinrichting van de rijbanen tussen spoor en sluis. Firma BAM sluit aan bij de werkzaamheden en legt kabels en leidingen aan voor – onder andere – straatverlichting.

Update: 25 september

Wat gaan we doen?

Tussen spoorwegovergang en sluis verbreden we de bestaande rijbanen, terwijl we tegelijkertijd aan de westzijde een nieuw voet- en fietspad richting Boschstraat realiseren. Ter hoogte van de spoorwegovergang eindigen de werkzaamheden vooralsnog. De herinrichting van het zuidelijke deel van de Bosscherweg – kruispunt Bosscherweg/Boschstraat – volgt na sloop van de oude aanlanding boven de Bosscherweg en Zuid-Willemsvaart.

Fase 1: werken aan de westzijde

We beginnen maandag 25 september met de herinrichting van de westzijde van de Bosscherweg, parallel aan het oude hondenlosloopgebied*. Autoverkeer kan in beide rijrichtingen doorgaan via versmalde rijbanen, (brom)fietsers ondervinden geen hinder. Tijdens de werkzaamheden verbreden we de rijbaan richting stadscentrum en bouwen we tegelijkertijd het nieuwe voet- en fietspad op. Ter hoogte van de spoorwegovergang sluiten we het nieuwe voet- en fietspad aan op een oversteek richting bestaande fietspad, in de uiteindelijke situatie kunnen (brom)fietsers via het nieuwe fietspad doorgaan naar het fietspad van de Noorderbrug, de Cabergerweg en de Boschstraat.

*  Samen met de gemeente Maastricht bekijken we de alternatieven voor het hondenlosloopgebied. Zodra meer bekend is, nemen wij dit mee in onze berichtgeving. 

_G9A3824

Fase 2: werken aan de oostzijde

Vanaf eind oktober richten we de oostzijde van de Bosscherweg opnieuw in. Autoverkeer schuift op naar de westzijde en kan in beide rijrichtingen door blijven rijden via versmalde rijbanen. Voetgangers en (brom)fietsers richting Boschpoort leiden we om via de wijk (Gebroeders van Limburgstraat en verder), voetgangers en (brom)fietsers richting Bosschstraat gaan door via het nieuwe fietspad aan de westzijde.

_I4A3985

Fase 3: aansluiten op de Voedingskanaalweg en Fort Willemweg*

Van medio tot eind november sluiten we de verbrede rijbanen van de Bosscherweg aan op de  Voedingskanaalweg en Fort Willemweg. De Fort Willemweg/sluis is tijdens deze fase niet bereikbaar voor verkeer van en naar de Bosscherweg. Bewoners rondom de sluis en het Jaagpad-Oost en West kunnen hun voordeur bereiken via de Fort Willemweg.Autoverkeer op de Bosscherweg kan door blijven gaan, maar moet ter hoogte van de sluis rekening houden met een om-en-omregeling. (Brom)fietsverkeer richting Boschpoort wordt omgeleid via de wijk, (brom)fietsers richting stadscentrum ondervinden geen hinder.

Let op: afhankelijk van de planning van de sloop van de oude aanlanding boven weg en water is uitstel van fase 3 tot begin 2018 niet uitgesloten.

_G9A3825

Let op: wegenwerk is weersafhankelijk. Door zware regenval en/of lage temperaturen kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen. Planningen zijn dan ook onder voorbehoud.

Vooruitblik

Naar verwachting ronden we de werkzaamheden tussen spoor en sluis eind november af. Uitgezonderd één laatste klus: de laatste (dek)lagen asfalt brengen we later aan, als ook het zuidelijke deel van de Bosscherweg – het kruispunt Boschstraat/Bosscherweg – opnieuw wordt ingericht. Zo zorgen we ervoor dat het nieuwe asfalt er strak bijligt en lang meegaat. Via onze website, nieuwsbrieven en Facebook houden we u op de hoogte van de vervolgplanning. Bekijk hieronder alvast een visualisatie van de definitieve rij- en fietsroutes rondom de Bosscherweg (fietsroutes zijn herkenbaar aan de gele lijnen).

BVD000 Webkaart Knooppunt Bosscherweg - Afrit Centrum

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.