EN
> Home > Gebieden > Noorderbrug

Noorderbrug

 

BVD000 Webkaart Noorderbrug V2

Sinds september 2016 hebben we de het brugdek van de Noorderbrug gerenoveerd en een nieuwe aanlanding in Maastricht-West gerealiseerd. De nieuwe aanlanding zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stand, inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas). In de eindsituatie kan verkeer over 2×3 rijstroken doorgaan. Tijdens de bouwvak van 2017 heeft bouwer Strukton een 180 meter lang nieuw brugdeel ingeschoven en aangesloten op het bestaande brugdek en de nieuwe aanlanding. De hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé hebben we in de vroege ochtenduren van maandag 21 augustus 2017 in gebruik genomen.

Update: 20 december 2017

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug zijn in het voorjaar van 2016 begonnen, met het verleggen van kabels en leidingen. Tegelijkertijd hebben we tal van bodemonderzoeken uitgevoerd. In het najaar van 2016 hebben we zestien nieuwe pijlers opgebouwd, inclusief de pijlers voor de toekomstige op- en afritten voor autoverkeer en het nieuwe voet- en fietspad. De liggers voor de hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding hebben we tussen februari en april 2017 aangevoerd en ingehesen. Sinds maandag 21 augustus werken we volop door aan de bouw van de nieuwe op- en afritten van de toekomstige knoop Boschpoort én het nieuwe fietspad.

Terugblik: inschuifoperatie Noorderbrug

Van maandag 7 augustus tot maandag 21 augustus 2017 was de Noorderbrug twee weken lang afgesloten voor alle verkeer. Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus hebben we een 200 meter lang brugdeel gesloopt om ruimte vrij te maken voor een heel nieuw in te schuiven brugdeel. Het inschuifdeel was 180 meter lang, 10.000 ton zwaar en werd in 2,5 dag tijd door team Infratechnieken van bouwer Strukton over een afstand van 21,5 meter ingeschoven. Het inschuifdeel vormde de verbinding tussen de bestaande brugdekken met de nieuwe aanlanding en maakte het mogelijk  om de hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding in de ochtend van maandag 21 augustus in gebruik te nemen. Lees hier de dagelijkse updates tijdens de inschuifoperatie.

_G9A1246--Pano kopie

Realisatie nieuwe op- en afritten

De oude op- en afritten van de Noorderbrug zijn sinds maandag 7 augustus definitief afgesloten. De bouw van de nieuwe op- en afritten – de zogenaamde ‘knoop Boschpoort’ – is al volop van start gegaan. Ingebruikname van de nieuwe op- en afritten volgt nog vóór de zomer van 2018. Verkeer richting Boschpoort en/of stadscentrum moet tot ingebruikname van knoop Boschpoort omrijden.

Rijroutes tot zomer 2018

Sinds maandagochtend 21 augustus rijdt autoverkeer tussen de A2 en het stadscentrum over de nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug. Maar let op: de situatie is niet meer als vanouds. Wees alert, let goed op de borden en zet het navigatiesysteem uit.

  • Tot in de zomer van 2018 is er een omleiding voor autoverkeer naar het centrum via de Cabergerweg, Frontensingel, Boschstraat/Bosscherweg. Diezelfde route geldt ook voor de terugweg naar de A2. Bekijk de luchtfoto.
  • Verkeer vanuit de Fort Willemweg en de Belvédèrelaan (de nieuwe verbinding tussen Smeermaas en Maastricht) kan voortaan doorgaan naar de Noorderbrug en andersom.
  • Houd er rekening mee dat routes naar sommige parkeerterreinen anders zijn. Dat is op de bewegwijzeringsborden aangegeven.

Rijroutes-vanaf-21-8

Download bovenstaande kaart met rijroutes hier

Nieuw fietspad voor de Noorderbrug

Niet alleen autoverkeer krijgt een nieuwe aanlanding, ook (brom)fietsers maken vanaf zomer 2018 in Maastricht-West gebruik van een heel nieuwe aanlanding. (Brom)fietsers moeten wel echter nog wat langer geduld hebben: pas als de op- en afritten voor autoverkeer in gebruik zijn genomen, kunnen we het fietspad afbouwen. Naar huidige inzichten is het nieuwe fietspad in de zomer van 2018 gereed. Tot die tijd moeten (brom)fietsers een brugje om rijden.

Sloop oude aanlanding

Van eind augustus tot begin 2018 gaan we verder met de sloop van de oude aanlanding. De sloopwerkzaamheden vinden meestal overdag plaats, maar omwonenden moeten rekening blijven houden met forse hinder. De sloop boven weg, water en spoor is maatwerk, afgestemd per locatie. Veiligheid staat voorop!

Voortgang sloop

Grote klussen in 2018

We zijn nog niet klaar!

In de zomer van 2017 is de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug op spectaculaire wijze aangesloten op de bestaande brug en zijn de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé in gebruik genomen. Maar we zijn nog niet klaar! De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot begin 2019. In 2018 staan nog veel werkzaamheden op de rol. De grootste 5 klussen hebben we op een rij gezet.

Samen houden we Maastricht Bereikbaar

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Ga naar de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!
.

Foto’s: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.