EN
> Home > Gebieden > Noorderbrug

Noorderbrug

 

BVD000 Webkaart Noorderbrug V2Het brugdek van de Noorderbrug blijft op de huidige locatie liggen en wordt gerenoveerd. De aanlanding in Maastricht-West verleggen we richting bedrijventerrein Bosscherveld. De nieuwe aanlanding zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad, inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas). Tegelijkertijd wordt het aantal rijstroken op de Noorderbrug uitgebreid naar 2×3 rijstroken. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Naar verwachting nemen we de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé maandag 21 augustus 2017 in gebruik

Update: 28 juni 2017

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug zijn in het voorjaar van 2016 begonnen, met het verleggen van kabels en leidingen. Tegelijkertijd hebben we tal van bodemonderzoeken uitgevoerd. Sinds het najaar van 2016 hebben we zestien nieuwe pijlers opgeboued, inclusief de pijlers voor de toekomstige op- en afritten voor autoverkeer en het nieuwe voet- en fietspad. De liggers voor de hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding hebben we tussen februari en april 2017 aangevoerd en ingehesen. Sindsdien ligt de focus op de afbouw van de nieuwe aanlanding en werken we toe naar de bouwvak van 2017, als we 180 meter lang brugdeel inschuiven en de nieuwe aanlanding aansluiten op het bestaande brugdek.

Renovatie brugdek

De Noorderbrug is alweer sinds 1984 in gebruik en in al die jaren heeft er geen grootschalig onderhoud plaatsgevonden. Een grondige renovatie van het brugdek is dan ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé. In de afgelopen maanden hebben we achtereenvolgens het zuidelijke en noordelijke brugdek gerenoveerd. Sinds medio juni zijn de middenbermen aan de beurt. In de loop van juli gaan we opnieuw aan de slag met het zuidelijke brugdeel en ronden we de renovatieklus af. Autoverkeer kan meestal doorrijden, maar moet rekening houden met minder en smallere rijstroken, aangepaste maximumsnelheden én af en toe een afsluiting van de Noorderbrug.

Inschuiven nieuw brugdeel

Sinds eind 2016 bouwen we naast de bestaande aanlanding – tussen Maasoever en voormalig Grondbankterrein – de een 180 meter lang nieuw brugdeel op, compleet met pijlers en funderingen. Het brugdeel vormt straks de verbinding tussen de bestaande Noorderbrug en de nieuwe aanlanding. In de bouwvak van 2017 – vanaf maandag 7 tot maandagochtend 21 augustus – schuiven we het brugdeel op zijn definitieve plek. Dan is de Noorderbrug twee weken lang afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de afsluiting slopen we eerst een 200 meter lang deel van de huidige Noorderbrug om plaats vrij te maken voor het nieuwe brugdeel. Na sloop schuiven we het nieuwe brugdeel op zijn plek om vervolgens nieuw asfalt en wegmarkeringen aan te brengen. Na afloop van de twee weken durende afsluiting gaat autoverkeer op de Noorderbrug door via de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé*.

* Let op: de op- en afritten van de Noorderbrug gaan in de nacht van zondag 6 op maandag 7 augustus definitief dicht voor verkeer. In de zomer van 2018 nemen we de nieuwe op- en afritten – knoop Boschpoort – in gebruik.

Samen houden we Maastricht Bereikbaar

Voorafgaand aan de afsluiting, maar vooral ook tijdens de afsluiting bieden we samen met Maastricht Bereikbaar een uitgebreid pakket aan maatregelen om de stad en regio bereikbaar te houden. We roepen iedereen op om slim te reizen: pak de fiets, neem het OV of parkeer slim, bijvoorbeeld op een P+R. Zowel voor inwoners van Maastricht als voor bezoekers van de stad en voor forenzen zijn er verschillende interessante acties. Meer weten? Ga dan naar  www.maastrichtbereikbaar.nl/noorderbrug.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!
.
.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.