EN
> Home > Gebieden > Maastricht-West

Maastricht-West

 

Maastricht-WestNEW

Een belangrijk onderdeel van het project Noorderbrugtracé is de herinrichting van de rijbanen tussen de Cabergerweg en Nobellaan. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen nu via een middenberm oversteken. Ook voor automobilisten is de verkeerssituatie veranderd: om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen is links afslaan niet meer mogelijk. De Ravelijn, Caberg en Brusselsepoort blijven gewoon bereikbaar, maar via andere rijroutes dan voorheen. De herinrichting de rijbanen van de Fort Willemweg begon in september 2016  en is in augustus 2017 grotendeels afgerond. De Nobellaan en Fagotstraat zijn in juni 2017 opengesteld voor (bestemmings)verkeer. Klik op de afbeelding hiernaast voor een grotere versie.

Update: 6 maart 2018

Tot in de zomer van 2017 hebben de wegenbouwers van Strukton een nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd voor Maastricht-West. Tussen Gentelaan en Cabergerweg zijn de rijbanen verbreed, fietspaden vernieuwd en middenbermen aangelegd. Ter hoogte van de Cabergerweg sluiten de rijbanen van de Fort Willemweg aan op een nieuw kruispunt. Via het nieuwe kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg kan verkeer doorrijden naar de verlengde Belvédèrelaan en/of nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug. Toch zijn we er nog niet, want het komende jaar staat – onder andere – de herinrichting van de Cabergerweg en de ombouw van rotonde Brusselseweg in de planning.

Nieuwe aanlanding

Ombouw Cabergerweg tussen Statensingel en Lage Frontweg

De Cabergerweg krijgt een heel nieuwe inrichting. Allereerst om ervoor te zorgen dat de rijbanen goed aansluiten op de nieuwe wegen van het Noorderbrugtracé. Maar ook omdat we – tussen de Lage Frontweg en Statensingel – een droge gracht realiseren. De droge gracht verbindt straks de Hoge en Lage Fronten tot één groot Frontenpark. Wandelaars kunnen dan ongehinderd onder de Cabergerweg door oversteken terwijl bovengronds alle verkeer doorgaat.De werkzaamheden starten na ingebruikname van de nieuwe ‘knoop Boschpoort‘, oftewel de nieuwe op- en afritten van en naar de Bosscherweg en het stadscentrum.

Voorbereidingen: kabel- en leidingwerk

Kabels en leidingen mogen niet onder asfalt liggen. Bij onderhoud – of eventuele reparaties – moeten de kabels en leidingen immers snel bereikbaar zijn. Firma BAM is daarom altijd als eerste aan zet om het wegenwerk voor te bereiden. Langs heel de Cabergerweg. Statensingel en Frontensingel verlegt BAM kabels en leidingen zodat de wegenbouwers van Strukton ongehinderd aan de slag kunnen. Naar verwachting gaat het kabel- en leidingwerk door tot in de loop van 2018. Weggebruikers moeten regelmatig rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Cabergerweg

Let op!
Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van het bevoegde gezag. Of door achtergebleven resten van eerdere werkzaamheden, zoals beton en/of puin. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Af: herinrichting ‘oude’ kruispunt Cabergerweg/ Fort Willemweg

De herinrichting van de Cabergerweg pakken we in fasen aan. Na de zomervakantie hebben we allereerst het oude kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg – ter hoogte van Radium Foam en speeltuin Fort Willem – onder handen genomen. Twee maanden lang was de Cabergerweg tussen Peter Huyssenslaan en nieuwe aanlanding afgesloten voor alle verkeer. Sinds woensdag 1 november (18.00 uur) kan verkeer weer gewoon doorgaan.

Nieuwe inrichting voor oude rijbanen Fort Willemweg

De oude rijbanen van de Fort Willemweg  – bij speeltuin Fort Willem – zijn alleen nog bestemd voor verkeer van en naar de speeltuin en het bijbehorende parkeerterrein. Sinds januari 2018 nemen we zowel de oude rijbanen als de parkeerplaats van speeltuin Fort Willem op de schop. De werkzaamheden worden afgerond vóór 1 april, als het nieuwe (speeltuin)seizoen van start gaat.

Rotonde Brusselseweg: doorstroming op nummer 1

Sinds augustus gaat verkeer in Maastricht-West via de nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg door naar rotonde Brusselseweg en verder, richting Fagotstraat en Nobellaan. De nieuwe infrastructuur in Maastricht-West is echter nog niet af. Dat is merk- en voelbaar ter hoogte van rotonde Brusselseweg: daar sluiten de nieuwe en oude rijbanen niet overal goed op elkaar aan. Een definitieve oplossing moet echter wachten tot eind 2018. Dan volgt het sluitstuk van het nieuwe Noorderbrugtracé: de ombouw van rotonde Brusselseweg tot een kruispunt waar oost-west (en andersom) verkeer voorrang heeft. Tot dan staat de verkeersdoorstroming bij rotonde Brusselseweg op nummer 1.

Grote klussen in 2018

We zijn nog niet klaar!

In de zomer van 2017 is de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug op spectaculaire wijze aangesloten op de bestaande brug en zijn de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé in gebruik genomen. Maar we zijn nog niet klaar! Naar verwachting nemen we begin mei de nieuwe op- en afritten van en naar de Bosscherweg en het stadscentrum in gebruik (knoop Boschpoort). De realisatie van het volledige nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot begin 2019. In 2018 staan dan ook nog veel werkzaamheden op de rol. De grootste 5 klussen hebben we op een rij gezet.

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Na de bouwvak starten de voorbereidingen voor de herinrichting van de Cabergerweg, kruispunt Statensingel en Frontensingel. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats. Ga goed voorbereid op weg en check vóór vertrek de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Bekijk hier een fotoalbum van de werkzaamheden tussen Cabergerweg en Gentelaan (fotograaf: Fred Berghmans)

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.