EN
> Home > Gebieden > Maastricht-West

Maastricht-West

 

Maastricht-WestNEW

Een belangrijk onderdeel van het project Noorderbrugtracé is de herinrichting van de rijbanen tussen de Cabergerweg en Nobellaan. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen via een middenberm makkelijk en veilig oversteken. Ook voor automobilisten is de verkeerssituatie veranderd: om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen is links afslaan niet meer mogelijk. De Ravelijn, Caberg en Brusselsepoort blijven gewoon bereikbaar, maar via andere rijroutes dan voorheen. De herinrichting de rijbanen van de Fort Willemweg begon in september 2016  en is in augustus 2017 grotendeels afgerond. De Nobellaan en Fagotstraat zijn in juni 2017 opengesteld voor (bestemmings)verkeer. Klik op de afbeelding hiernaast voor een grotere versie.

Update: 20 december 2017

In het afgelopen jaar hebben de wegenbouwers van Strukton een nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd voor Maastricht-West. Tussen Gentelaan en Cabergerweg zijn de rijbanen verbreed, fietspaden vernieuwd en middenbermen aangelegd. Ter hoogte van de Cabergerweg sluiten de rijbanen van de Fort Willemweg aan op een nieuw kruispunt. Via het nieuwe kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg kan verkeer doorrijden naar de verlengde Belvédèrelaan en/of nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug. Toch zijn we er nog niet, want het komende jaar staat – onder andere – de herinrichting van de Cabergerweg in de planning.

Wat gaan we doen?

De Cabergerweg krijgt een heel nieuwe inrichting. Allereerst om ervoor te zorgen dat de rijbanen goed aansluiten op de nieuwe wegen van het Noorderbrugtracé. Maar ook omdat we – tussen de Lage Frontweg en Statensingel – een droge gracht realiseren. De droge gracht verbindt straks de Hoge en Lage Fronten tot één groot Frontenpark. Wandelaars kunnen dan ongehinderd onder de Cabergerweg door oversteken terwijl bovengronds alle verkeer doorgaat.

Voorbereidingen: kabel- en leidingwerk

Kabels en leidingen mogen niet onder asfalt liggen. Bij onderhoud – of eventuele reparaties – moeten de kabels en leidingen immers snel bereikbaar zijn. Firma BAM is daarom altijd als eerste aan zet om het wegenwerk voor te bereiden. Langs heel de Cabergerweg. Statensingel en Frontensingel verlegt BAM kabels en leidingen zodat de wegenbouwers van Strukton ongehinderd aan de slag kunnen. Naar verwachting gaat het kabel- en leidingwerk door tot in de loop van 2018. Weggebruikers moeten regelmatig rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Let op!
Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van het bevoegde gezag. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Af: herinrichting ‘oude’ kruispunt Cabergerweg/ Fort Willemweg

De herinrichting van de Cabergerweg pakken we in fasen aan. Na de zomervakantie hebben we allereerst het oude kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg – ter hoogte van Radium Foam en speeltuin Fort Willem – onder handen genomen. Twee maanden lang was de Cabergerweg tussen Peter Huyssenslaan en nieuwe aanlanding afgesloten voor alle verkeer. Sinds woensdag 1 november (18.00 uur) kan verkeer weer gewoon doorgaan.

Nieuwe inrichting voor oude rijbanen Fort Willemweg

De oude rijbanen van de Fort Willemweg  – bij speeltuin Fort Willem – zijn alleen nog bestemd voor verkeer van en naar de speeltuin en het bijbehorende parkeerterrein. Naar verwachting nemen we zowel de oude rijbanen als de parkeerplaats van speeltuin Fort Willem in het eerste kwartaal van 2018 op de schop.

Grote klussen in 2018

We zijn nog niet klaar!

In de zomer van 2017 is de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug op spectaculaire wijze aangesloten op de bestaande brug en zijn de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé in gebruik genomen. Maar we zijn nog niet klaar! De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot begin 2019. In 2018 staan nog veel werkzaamheden op de rol. De grootste 5 klussen hebben we op een rij gezet.

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Na de bouwvak starten de voorbereidingen voor de herinrichting van de Cabergerweg, kruispunt Statensingel en Frontensingel. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats. Ga goed voorbereid op weg en check vóór vertrek de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Bekijk hier een fotoalbum van de werkzaamheden tussen Cabergerweg en Gentelaan (fotograaf: Fred Berghmans)

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.