EN
> Home > Gebieden > Maastricht-West

Maastricht-West

Maastricht-WestNEWEen belangrijk onderdeel van het project Noorderbrugtracé is de herinrichting van de rijbanen tussen de Cabergerweg en Nobellaan. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen straks via een brede middenberm makkelijk en veilig oversteken. Ook voor automobilisten verandert de verkeerssituatie: om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen is links afslaan straks niet meer mogelijk. De Ravelijn, Caberg en Brusselsepoort blijven ook in de toekomst gewoon bereikbaar, maar dan via andere rijroutes dan de huidige. De herinrichting van de rijbanen is sinds september 2016 in volle gang en gaat door tot in het voorjaar van 2017. Klik op de afbeelding hiernaast voor een grotere versie.

Update: 17 mei 2017

Uitvoering in fasen

De herinrichting van de rijbanen op de Fort Willemweg tussen Cabergerweg en Gentelaan is eind augustus 2016 begonnen. Firma BAM verlegt kabels en leidingen, het wegenwerk van bouwer Strukton sluit daar op aan. Om ervoor te zorgen dat langzaam voetgangers en (brom)fietsers steeds door kunnen gaan, werken we in fasen. Autoverkeer wordt tot in de zomer van 2017 omgeleid via de Carl Smulderssingel en Cabergerweg.

Fort Willemweg-Cabergerweg

Binnen het voormalige schootsveld voor de Ravelijn hebben de wegenbouwers van Strukton Civiel inmiddels nieuwe rijbanen voor de verlegde Fort Willemweg opgebouwd. Tot maandag 22 mei worden de nieuwe rijbanen aangesloten op de Cabergerweg. Van maandag 22 mei tot medio juni schuift het wegenwerk op naar de oostzijde van de Cabergerweg en wordt de nieuwe aanlanding aangesloten. Zo ontstaat hier een heel nieuw kruispunt, net ten zuiden van het bestaande.  In de loop van de zomer ronden de wegenbouwers de werkzaamheden af. Het nieuwe kruispunt wordt dan nog niet in gebruik genomen: dat kan pas vanaf maandag 21 augustus, als de nieuwe hoofdrijbaan van de Noorderbrug opengaat voor verkeer.

Nobellaan-Brusselseweg

Tussen Nobellaan en Brusselseweg zit het meeste wegenwerk er intussen op en rondt firma BAM het kabel- en leidingwerk voorlopig af. Binnenkort volgt hier de laatste (dek)laag asfalt voor zowel fietspaden als rijbaan. De markeringen volgen meteen daarna. Met straatmeubilair – zoals verlichting en verkeersborden – zetten we de puntjes op de i. Voorlopig blijven de Nobellaan en Fagotstraat nog het domein van voetgangers en (brom)fietsers: het is nog niet bekend wanneer automobilisten weer via de nieuw ingerichte rijbanen door kunnen gaan.

Bekijk hier een fotoboek van de werkzaamheden in Maastricht-West (met dank aan Fred Berghmans):

Verkeershinder

Voor automobilisten
Automobilisten ondervinden omvangrijke en langdurige hinder, want van september 2016 tot medio 2017 is de Fort Willemweg tussen de Cabergerweg en Gentelaan afgesloten voor autoverkeer. Verkeer wordt via de Gentelaan, Cantecleerstraat, Clavecymbelstraat en Peter Huyssenslaan omgeleid naar de Cabergerweg.

Voor busreizigers
Busverkeer van en naar Maastricht-West volgt de omleidingsroute voor autoverkeer. Ter hoogte van de Brusselsestraat/ Fagotstraat is een tijdelijke halte ingericht. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen tussen Cabergerweg en Brusselseweg langs en via het werkterrein in beide richtingen doorgaan. Zijstraten zijn zoveel mogelijk bereikbaar voor langzaam verkeer via doorsteken.

Voor voetgangers en (brom)fietsers
Het voet- en fietspad tussen Fort Willemweg en Lage Frontweg* – aan de kant van bedrijventerrein Bosscherveld – is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers leiden we vanaf de Statensingel via de Kastanjelaan, Fort Willemweg en Frans van de Laarplein om naar de Brusselseweg  Voetgangers en (brom)fietsers vanaf de Carl Smulderssingel/Cabergerweg richting stadscentrum (en andersom) leiden we via de Fort Willemweg om naar het werkterrein. Via een doorsteek – ter hoogte van speeltuin Fort Willem –  over het werkterrein kunnen (brom)fietsers veilig in beide richtingen oversteken. Tot medio juni moeten (brom)fietsers rekening blijven houden met fietspaden die opschuiven om ruimte vrij te maken voor het wegenwerk.

* Let goed op de gele borden en maak – voor uw eigen veiligheid – geen gebruik van afgesloten voet- en fietspaden.

Hinder voor omwonenden

Woningen en voordeuren blijven altijd bereikbaar, óók voor hulpdiensten. Hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken, maar overlast is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door geluid bij de inzet van machines en materieel. Of door extra vrachtverkeer in de straat, in combinatie met de verplichte ‘achteruitrijpiep’. Tijdens het verdichten van nieuwe wegfunderingen zetten we trilwalsen in. De trillingen van de wals kunnen ook binnenshuis merkbaar zijn door – bijvoorbeeld – rammelende koffiekopjes of rinkelend glaswerk.

Werktijden

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, werktijden van 07.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, is uitloop tot in de avonduren mogelijk.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Vooruitblik

Cabergerweg op de schop: medio 2018

In de loop van 2018 gaat de Cabergerweg op de schop. Zo’n twee maanden lang wordt er gewerkt aan de Cabergerweg, tussen Fort Willemweg en Statensingel. Ter hoogte van het huidige tankstation bouwen we drie kunstwerken, viaducten waar we de Cabergerweg straks – versmald – overheen leggen. Samen vormen de drie viaducten een droge gracht tussen Hoge en Lage Fronten, waardoor het nieuwe Frontenpark ontstaat.

Ombouw rotonde Brusselseweg: eind 2018

De rotonde Fagotstraat/Brusselseweg/Frans van de Laarstraat is als laatste aan de beurt. Eind 2018 bouwen we de rotonde om tot een kruispunt. Dan moeten omwonenden en verkeer opnieuw rekening houden met hinder door werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Bekijk hier een fotoalbum van de werkzaamheden tussen Cabergerweg en Gentelaan
.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.