EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knoopp_oost
Aan de oostkant van de Noorderbrug passen we het kruispunt bij de brandweerkazerne in Limmel volledig aan. Dit doen we om de doorstroming van en naar de A2/Viaductweg te verbeteren. Hiervoor bouwen we het kruispunt om naar een knooppunt. Kruisende bewegingen zijn dan niet meer nodig. De verkeerslichten blijven staan, maar springen bij naderend verkeer meteen op groen. Tenzij de brandweer uitrukt en de Noorderbrug kruist: dan gaan de verkeerslichten wel op rood. Klik op de afbeelding als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 23 oktober 2017

Actueel

Binnen het Tregaterrein zijn tussen zomer 2016 en zomer 2017 de nieuwe rijbanen en fietspaden van knooppunt Oost gerealiseerd. Rondom het terrein hebben de wegenbouwers van Strukton zowel de Borgharenweg, Willem Alexanderweg als Franciscus Romanusweg aangesloten op de nieuwe rijbanen en fietspaden. Sinds maandag 21 augustus 2017 zijn de rijbanen en fietspaden van knooppunt Oost volledig in gebruik. Toch zijn we er nog niet helemaal: pas in 2018 ronden we de ombouw van knooppunt Oost definitief af.

asfalteren-bij-de-viaductweg---foto-fred-berghmans_23996522018_o

In oktober 2017 brachten we een tussenlaag asfalt aan op de rijbanen van de Viaductweg en de afrit naar de Willem Alexanderweg. De laatste (dek)laag asfalt volgt in de loop van 2018

Afwerking in 2018

De nieuwe rijbanen en fietspaden van knooppunt Oost zijn weliswaar in gebruik, maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. Medio 2018 vervangt bouwer Strukton de voegovergang tussen Spoorviaduct bij de Mosa en de Willem Alexanderweg. Het vervangen van de voegovergang wordt opnieuw een stevige klus, met bijbehorende verkeershinder. Na vervanging van de voegovergang ronden we de werkzaamheden rondom knooppunt Oost af en brengen we op alle nieuwe rijbanen en fietspaden van knooppunt Oost de laatste (dek)laag asfalt aan.

Grote klussen in 2018

We zijn nog niet klaar!

In de zomer van 2017 is de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug op spectaculaire wijze aangesloten op de bestaande brug en zijn de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé in gebruik genomen. Maar we zijn nog niet klaar! De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot begin 2019. In 2018 staan nog veel werkzaamheden op de rol. De grootste 5 klussen hebben we op een rij gezet.

Slim(mer) op weg

Sinds maandag 21 augustus zijn de nieuwe hoofdrijbanen van het Noorderbrugtracé in gebruik. De werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond: tot eind 2018 bouwen we verder aan de het nieuwe Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte.

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.