EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knoopp_oost
Aan de oostkant van de Noorderbrug passen we het kruispunt bij de brandweerkazerne in Limmel volledig aan. Dit doen we om de doorstroming van en naar de A2/Viaductweg te verbeteren. Hiervoor bouwen we het kruispunt om naar een knooppunt. Kruisende bewegingen zijn dan niet meer nodig. De verkeerslichten blijven staan, maar geven voortdurend groen licht. Tenzij de brandweer uitrukt en de Noorderbrug kruist: dan gaan de verkeerslichten wel op rood. Klik op de afbeelding als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 19 juli 2017

Actueel


Op weg naar knooppunt Oost
Inmiddels zijn binnen het Tregaterrein nieuwe rijbanen aangelegd en de werkzaamheden aan de Borgharenweg en Franciscus Romanusweg zo goed als afgerond. Sinds medio mei 2017 richten de wegenbouwers van Strukton de rijbanen van de Willem Alexanderweg opnieuw in.

Op weg naar knooppunt Oost

Sinds zaterdag 17 juni gaat verkeer rondom knooppunt Oost al grotendeels door via de definitieve rijroutes. Vanaf vrijdag 28 juli kan verkeer ook vanaf de Borgharenweg via de nieuwe, noordelijke rijbaan bij knooppunt Oost doorgaan naar de Willem Alexanderweg en verder. Tot maandag 21 augustus – als de nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug in gebruik worden genomen – blijft de verkeerssituatie bij knooppunt Oost onveranderd.

Verkeerssituatie van vrijdag 28 juli tot maandag 21 augustus

Autoverkeer
Vanaf vrijdag 28 juli kunnen automobilisten op de Borgharenweg via de nieuwe, noordelijke rijbaan van knooppunt Oost doorgaan naar de Willem Alexanderweg en verder. Tot maandag 21 augustus blijft de Willem Alexanderweg afgesloten voor autoverkeer komende vanuit Limmel en/of Beatrixhaven. De Dolmansstraat blijft tot 21 augustus afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Download hier een kaartje met rijroutes voor autoverkeer

Bereikbaarheid woningen, winkels en bedrijven

Woningen, winkels en bedrijven blijven voortdurend bereikbaar, al dan niet via een omleidingsroute.

Openbaar vervoer en langzaam verkeer
Lijnbussen en (brom)fietsers kunnen vanaf vrijdag 28 juli via de Willem Alexanderweg en doorgaan. De Dolmansstraat blijft bereikbaar voor bussen en (brom)fietsers.

Klik hier voor een kaartje met (brom)fietsroutes rondom knooppunt Oost.

Vooruitblik

Vanaf maandag 21 augustus – na ingebruikname van de nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug – kunnen ook automobilisten komende vanuit Limmel of Beatrixhaven via de Willem Alexanderweg doorgaan richting Borgharenweg en verder.

In de loop van 2018 komen we terug in Maastricht-Oost en vervangen we de huidige voegovergang tussen Spoorviaduct bij de Mosa en Viaductweg. Verkeer moet dan opnieuw rekening houden met forse hinder door afsluitingen en omleidingen.

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Ga naar de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.