EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knoopp_oostAan de oostkant van de Noorderbrug passen we het kruispunt bij de brandweerkazerne in Limmel volledig aan. Dit doen we om de doorstroming van en naar de A2/Viaductweg te verbeteren. Hiervoor bouwen we het kruispunt om naar een knooppunt. Kruisende bewegingen zijn dan niet meer nodig. De verkeerslichten blijven staan, maar geven voortdurend groen licht. Tenzij de brandweer uitrukt en de Noorderbrug kruist: dan gaan de verkeerslichten wel op rood. Klik op de afbeelding als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 26 april 2017

Actueel

Sinds september is de ombouw van het kruispunt bij de brandweerkazerne in volle gang. Inmiddels zijn binnen het Tregaterrein nieuwe rijbanen aangelegd en zijn de werkzaamheden aan de Borgharenweg zo goed als afgerond. Sinds zaterdag 18 maart richten we de rijbanen van de Franciscus Romanusweg – tussen kruising Borgharenweg en Viaductweg-  opnieuw in. Zaterdagochtend 13 mei gaat de Franciscus Romanusweg weer open en gaan we verder met de herinrichting van de Willem-Alexanderweg.

Afsluiting Franciscus Romanusweg tussen Borgharenweg en Viaductweg

18 maart – 13 mei 2017

Van zaterdag 18 maart tot en met zaterdagochtend 13 mei richten we de Franciscus Romanusweg tussen kruispunt Borgharenweg en Viaductweg opnieuw in. Tegelijkertijd start de renovatie van het zuidelijke deel van het brugdek van de Noorderbrug én realiseren we parallel aan de Viaductweg een nieuwe invoegstrook voor verkeer vanaf de Franciscus Romanusweg richting kruispunt Geusselt.

Lees hier meer over de afsluiting van de Franciscus Romanusweg.

Afsluiting Willem-Alexanderweg tussen Viaductweg en Bersebastraat

13 mei – medio juli 2017

Vanaf  zaterdag 13 mei verandert de verkeerssituatie opnieuw. De Franciscus Romanusweg gaat dan weer open voor verkeer, maar de situatie wordt niet meer als vanouds. Automobilisten moeten opnieuw rekening houden met gewijzigde rijroutes. De renovatie van het Noorderbrug-brugdek sluit opnieuw aan: vanaf 13 maart gaat verkeer op de Noorderbrug in beide rijrichtingen door via de noordzijde.  Zet de navigatie uit en let goed op de gele (omleidings)borden.

Meer over de afsluiting van de Willem-Alexanderweg

Lees hier meer over de renovatie van de Noorderbrug

Fietsroutes rondom knooppunt Oost

Vanaf zaterdag 13 mei gaan (brom)fietsers rondom knooppunt Oost grotendeels door via de definitieve fietsroutes. De fietspaden aan weerszijden van de Willem-Alexanderweg – tussen Viaductweg en Bersebastraat – worden definitief afgesloten, net als het fietspad aan de noordzijde van de Viaductweg. Om ervoor te zorgen dat (brom)fietsers richting Nazareth en Wyckerpoort-Noord via de kortst mogelijke route door kunnen gaan, neemt A2 Maastricht het zuidelijke fietspad van de Viaductweg eerder dan gepland in gebruik.

Lees meer over de fietsroutes rondom knooppunt Oost

Of ga naar de website van A2 Maastricht voor meer info over de nieuwe fietsroute richting Nazareth en Wyckerpoort-Noord

Werktijden

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, werktijden van 07.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, is uitloop tot in de avonduren mogelijk. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, werken we zo nodig ’s nachts en/of tijdens weekenden door.

Hinder voor omwonenden

Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven blijven voortdurend bereikbaar, al dan niet via een omleidingsroute. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen via een bypass langs of over het werkterrein doorgaan.

Leefbaarheid
Bouwer Strukton en firma BAM doen hun best om hinder tot een minimum te beperken, maar overlast is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door geluid- en/of trillingshinder bij de inzet van machines en materieel. Maar ook door extra vrachtverkeer in de straat, in combinatie met de verplichte ‘achteruitrijpiep’.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Ga naar de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte.

Update: 26 april 2017

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.