EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knooppunt Oost – afrit Limmel

Knoopp_oost
Aan de oostkant van de Noorderbrug is het kruispunt bij de brandweerkazerne in Limmel volledig aangepast. Dit was nodig om de doorstroming van en naar de A2/Viaductweg te verbeteren. Hiervoor bouwden we het kruispunt om naar een knooppunt. Kruisende bewegingen zijn nu niet meer nodig. De verkeerslichten blijven staan, maar springen bij naderend verkeer meteen op groen. Tenzij de brandweer uitrukt en de Noorderbrug kruist: dan gaan de verkeerslichten wel op rood. Klik op de afbeelding hierboven als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 14 mei 2018

Actueel

Binnen het Tregaterrein zijn tussen zomer 2016 en zomer 2017 de nieuwe rijbanen en fietspaden van knooppunt Oost gerealiseerd. Rondom het terrein hebben de wegenbouwers van Strukton zowel de Borgharenweg, Willem Alexanderweg als Franciscus Romanusweg aangesloten op de nieuwe rijbanen en fietspaden. Sinds maandag 21 augustus 2017 zijn de rijbanen volledig in gebruik, ook al zijn de deklagen asfalt nog niet aangebracht. Deze volgen in de week van maandagavond 14 tot en met vrijdagochtend 18 mei. De aansluiting op het Noorderbrugfietspad gaat naar verwachting eind juni 2018 open.

asfalteren-bij-de-viaductweg---foto-fred-berghmans_23996522018_o

In oktober 2017 brachten we een tussenlaag asfalt aan op de rijbanen van de Viaductweg en de afrit naar de Willem Alexanderweg. De laatste (dek)laag asfalt volgt omstreeks mei 2018

Afwerking: voegovergang Spoorviaduct/Viaductweg

De nieuwe rijbanen en fietspaden van knooppunt Oost zijn weliswaar in gebruik, maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. In de zomer van 2018 vervangt bouwer Strukton de voegovergang tussen Spoorviaduct bij de Mosa en de Willem Alexanderweg. Het vervangen van de voegovergang wordt opnieuw een stevige klus, met bijbehorende verkeershinder. We houden u op de hoogte!

Grote klussen in 2018

We zijn nog niet klaar!

In de zomer van 2017 is de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug op spectaculaire wijze aangesloten op de bestaande brug en zijn de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé in gebruik genomen. Maar we zijn nog niet klaar! In mei 2018 hebben we de nieuwe op- en afritten van en naar de Bosscherweg en het stadscentrum in gebruik genomen (knoop Boschpoort). De hoofdfietsroute van het nieuwe Noorderbrugtracé opent naar verwachting eind juni 2018. De realisatie van het volledige nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot begin 2019. De grootste 5 klussen hebben we op een rij gezet.

Slim(mer) op weg

Sinds maandag 21 augustus zijn de nieuwe hoofdrijbanen van het Noorderbrugtracé in gebruik. De werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond: tot eind 2018/begin 2019 bouwen we verder aan de het nieuwe Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte.

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.