EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

BVD000 Webkaart Knooppunt Bosscherweg - Afrit CentrumTer hoogte van Boschpoort  realiseren we tussen najaar 2016 en zomer 2017 een groot deel van de de nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug. Tussen zomer 2017 en zomer 2018 gaat het werk rondom Boschpoort verder met de opbouw van nieuwe op- en afritten, zodat autoverkeer ook in de toekomst via de Boschstraat en Bosscherweg van en naar de Noorderbrug door kan gaan. Na ingebruikname van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug, slopen we de huidige aanlanding. Klik op de afbeelding als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 26 april 2017

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé zijn in 2015 begonnen. Rondom Boschpoort hebben we in 2016 tal van bodemonderzoeken uitgevoerd om de draagkracht van de ondergrond én optimale locatie voor de nieuwe pijlers in kaart te brengen. van september 2016 tot medio februari 2017 hebben we de funderingspalen voor de zestien nieuwe pijlers aangelegd. Het betonwerk voor de pijlers is inmiddels bijna afgerond en de 336 liggers voor de nieuwe hoofdrijbaan geplaatst. De liggers voor de nieuwe op- en afritten volgen vanaf medio juni. Eind 2017 komen de liggers voor de op- en afritten van de nieuwe knoop Boschpoort aan in Maastricht.

Actueel

Pijler 13 en de Bosscherweg

Het merendeel van de nieuwe pijlers en realiseren we binnen de werkterreinen. Dat geldt echter niet voor pijler 13: die bouwen we op ter hoogte van de Frontenkeet, ingeklemd tussen Bosscherweg, spoorweg en Zuid-Willemsvaart. Pijler 13 ligt parallel aan de Bosscherweg, deels in het huidige wegdek. Om ervoor te zorgen dat alle verkeer door kan rijden, is de Bosscherweg – tussen Gebroeders van Limburgstraat en afrit Noorderbrug – opgeschoven in oostelijke richting.

Slopen op de Noorderbrug: in de avond en nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 mei

Vanaf zaterdag 13 mei renoveren we het noordelijke deel van het brugdek van de Noorderbrug. Verkeer in beide rijrichtingen schuift dan op naar de zuidzijde van het brugdek. Om ervoor te zorgen dat de afrit naar de Bosscherweg bereikbaar blijft, slopen we de middenberm van de Noorderbrug over een lengte van 80 meter. Dat is avond- en nachtwerk, want verkeer moet overdag ongehinderd door kunnen gaan.

Nieuw geluidsscherm voor Boschpoort

In de bouwvak van 2017 schuiven we een nieuw brugdeel in en sluiten we de rijbanen rijbanen van de Noorderbrug aan op de nieuwe aanlanding. Vóórdat we het nieuwe brugdeel inschuiven moeten we een deel van de huidige aanlanding slopen. Om hinder voor omwonenden te beperken, versnellen we de bouw van een nieuw geluidsscherm achter de Gebroeders van Limburgstraat. medio juli is het geluidsscherm gereed, vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Van zomer 2017 tot zomer 2018

Eind augustus 2017 nemen we de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug in gebruik. Dan slopen we de huidige aanlanding  en start de bouw van de nieuwe op- en afritten van knooppunt Bosscherweg. Tegelijkertijd richten we ook de kop van de Boschstraat opnieuw in. Automobilisten moeten tijdens de bouwwerkzaamheden rekening houden met omleidingsroutes van en naar Boschpoort. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel doorgaan, mits de veiligheid niet in het gedrang komt. Verkeer op de Boschstraat kan meestal doorrijden, maar moet rekening houden met enkele weekendafsluitingen.

Eind 2018

In het najaar van 2018 komen we nog één keer terug rondom knooppunt Bosscherweg. Dan is ook de Frontensingel opnieuw ingericht en passen we de aansluiting Boschstraat/Bosscherweg aan op de nieuwe verkeerssituatie.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Bekijk foto’s van de werkzaamheden rondom knoop Boschpoort via onze Flickr-account.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.