EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

BVD000 Webkaart Knooppunt Bosscherweg - Afrit CentrumTer hoogte van Boschpoort  hebben we tussen najaar 2016 en zomer 2017 een groot deel van de de nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug gerealiseerd. Tot in de zomer 2018 gaat het werk rondom Boschpoort verder met de opbouw van nieuwe op- en afritten, zodat autoverkeer ook in de toekomst via de Boschstraat en Bosscherweg van en naar de Noorderbrug door kan gaan. Van eind oktober tot begin 2018 slopen we de oude aanlanding van de Noorderbrug. Klik op de afbeelding als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 17 oktober 2017

De voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé zijn in 2015 begonnen. Rondom Boschpoort hebben we in 2016 tal van bodemonderzoeken uitgevoerd om de draagkracht van de ondergrond én optimale locatie voor de nieuwe pijlers in kaart te brengen. Van september 2016 tot aan de bouwvak van 2017 hebben we de zestien nieuwe pijlers en brugdekken van de hoofdrijbanen opgebouwd. Sinds maandag 21 augustus zijn deze in gebruik en is de realisatie van de nieuwe op- en afritten voor knoop Boschpoort in volle gang.

Actueel

Sloop oude brugdekken boven Zuid-Willemsvaart en Bosscherweg

Bosscherweg afgesloten voor autoverkeer van 23 oktober tot 12 januari

Tijdens de sloop van de oude brugdekken boven de Zuid-Willemsvaart en Bosscherweg staat veiligheid steeds voorop! Van maandag 23 oktober 2017, 06.00 uur, tot en met vrijdag 12 januari 2018, 17.00 uur is de Bosscherweg daarom in beide rijrichtingen afgesloten voor autoverkeer tussen de voormalige afrit naar de Frontensingel en Gebr. Van Limburgstraat. De rijbaan van de Frontensingel richting Cabergerweg/Statensingel/Noorderbrug gaat dicht. Verkeer richting Cabergerweg/Statensingel/Noorderbrug kan doorgaan, maar schuift op naar de andere kant van de Frontensingel, tussen oude aanlanding en de voormalige Sphinxfabrieken. Vrachtverkeer op de Bosscherweg wordt met gele borden omgeleid via de Brugstraat (België) en vice versa. Bewoners van Boschpoort kunnen via de Fort Willemweg doorgaan van en naar bedrijventerrein Bosscherveld. Bekijk de flyer met omleidingsroutes hier.

* De in- en uitrit van Parkeerterrein Sphinx blijft steeds bereikbaar via de Frontensingel. 

Hinder voor busreizigers
Bussen van Arriva en De Lijn volgen van maandag 23 oktober tot en met vrijdag 12 januari een omleidingsroute. Kijk op www.arriva.nl/limburg en www.delijn.be voor meer informatie. 

Hinder voor voetgangers en (brom)fietsers
Tijdens de sloop boven weg en water leiden we voetgangers en (brom)fietsers op veilige afstand van het werkterrein om. De ene keer gaat de omleidingsroute via de Commandeurslaan, de andere keer via het voormalige milieupark onder de oude aanlanding. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen vervolgens verder gaan via de Boschstraat. Het fietspad van de Frontensingel is afgesloten van maandag 23 oktober tot in 2018.

LET OP: de veiligheid van voetgangers en (brom)fietsers is van het grootste belang. Alleen met uw medewerking kunnen wij de omleidingsroute voor langzaam verkeer open houden. Loop, fiets of snor daarom in één keer door en blijf niet stilstaan om naar de sloopwerkzaamheden te kijken. Wilt u toch een kijkje nemen? Bewaar dan altijd een veilige afstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar!

Hinder voor omwonenden
Omwonenden moeten tijdens de sloop voortdurend rekening houden met hinder. Bijvoorbeeld door doffe klappen van de brokken beton die naar beneden vallen. Of door stof dat vrijkomt tijdens de sloop. Waar mogelijk proberen we hinder tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een extra zandbed aan onder het te slopen brugdeel of door sproeien.

sloop nieuw

Realisatie nieuwe op- en afritten

De bouw van de nieuwe op- en afritten is in volle gang. De pijlers zijn opgebouwd en de liggers voor de dekken van de op- en afritten zijn op hun plek gehesen. In het najaar gaan we verder met de bouw van de op- en afritten voor het nieuwe fietspad, terwijl tegelijkertijd het grondwerk voor de taluds van de nieuwe op- en afritten start. De bouw van de nieuwe op- en afritten én fietspad gaat door tot in de zomer van 2018.

Herinrichting Bosscherweg tussen sluis en spoor

Sinds eind september is de herinrichting van de Bosscherweg tussen sluis en spoor in volle gang. We verbreden de rijbanen en leggen we een nieuwe fietspad aan voor (brom)fietsverkeer richting Boschstraat. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer steeds doorgaan, al dan niet via een korte omleidingsroute of om-en-om regeling. Medio november leggen we de werkzaamheden stil om te vermijden dat bewoners van Boschpoort tijdens de afsluiting van de Bosscherweg hun wijk niet kunnen in- en uitrijden. In de loop van januari 2018 pakken we de draad weer op en sluiten we de verbrede rijbanen van de Bosscherweg aan op de Voedingskanaalweg en Fort Willemweg.

Nieuw geluidsscherm voor Boschpoort

Om hinder voor omwonenden tijdens de (sloop)werkzaamheden in de bouwvak van 2017 te beperken, hebben we de bouw van een nieuw geluidsscherm achter de Gebroeders van Limburgstraat versneld. Het overgrote deel van het geluidsscherm was begin augustus gereed, uitgezonderd het hoekje Bosscherweg/Gebroeders van Limburgstraat. In het najaar zetten we ook hier de puntjes op de i.

geluidsmuur-voor-boschpoort---foto-fred-berghmans_36180519412_o

Vooruitblik

In het najaar van 2018 komen we nog één keer terug rondom knooppunt Bosscherweg. Dan is ook de Frontensingel opnieuw ingericht en zijn de nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort in gebruik. Pas dan richten we het kruispunt Boschstraat/Bosscherweg opnieuw in. Bewoners van Boschpoort moeten tijdens de herinrichting van het kruispunt rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Foto’s: Fred Berghmans. 

.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.