EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

BVD000 Webkaart Knooppunt Bosscherweg - Afrit CentrumTer hoogte van Boschpoort  realiseren we tussen najaar 2016 en zomer 2017 een groot deel van de de nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug. Tussen zomer 2017 en zomer 2018 gaat het werk rondom Boschpoort verder met de opbouw van nieuwe op- en afritten, zodat autoverkeer ook in de toekomst via de Boschstraat en Bosscherweg van en naar de Noorderbrug door kan gaan. Na ingebruikname van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug, slopen we de huidige aanlanding. Klik op de afbeelding als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 28 juni 2017

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé zijn in 2015 begonnen. Rondom Boschpoort hebben we in 2016 tal van bodemonderzoeken uitgevoerd om de draagkracht van de ondergrond én optimale locatie voor de nieuwe pijlers in kaart te brengen. Van september 2016 tot medio februari 2017 hebben we de funderingspalen voor de zestien nieuwe pijlers aangelegd. Het betonwerk voor de pijlers is inmiddels bijna afgerond en de 336 liggers voor de nieuwe hoofdrijbaan geplaatst. De liggers voor de nieuwe op- en afritten volgen naar verwachting vanaf medio juni. Eind 2017 komen de liggers voor de op- en afritten van de nieuwe knoop Boschpoort aan in Maastricht.

Actueel

Tijdens de bouwvak van 2017 sluiten we de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug aan op de bestaande brug. Vanaf de nacht van zondag 6 op maandag 7 augustus tot maandag 21 augustus is de Noorderbrug dicht voor alle verkeer. Twee weken lang werken we 24 uur per dag door zodat de hoofdrijbaan van de Noorderbrug maandag 21 augustus in gebruik kan worden genomen.

Continu aan het werk

Om de nieuwe aanlanding in gebruik te nemen, schuiven we een nieuw brugdeel en sluiten dit vervolgens aan op de bestaande brug. Maar voordat het zover is, moeten we eerst ruimte vrij maken. Dat doen we door een circa 200 meter lang deel van de huidige aanlanding te slopen. Vervolgens schuiven we het nieuwe brugdeel in en sluiten dit aan op de bestaande brug en nieuwe aanlanding. De bouwers van Strukton zetten alles op alles en werken twee weken lang 24 uur per dag door.

Meer weten?

Lees dan hier de bewonersbrief die is verspreid in heel Boschpoort. Of ga naar ons nieuwsbericht over de hinder voor omliggende buurten tijdens de bouwvak van 2017.

Nieuw geluidsscherm voor Boschpoort

Om hinder voor omwonenden tijdens de (sloop)werkzaamheden in de bouwvak van 2017 te beperken, hebben we de bouw van een nieuw geluidsscherm achter de Gebroeders van Limburgstraat versneld. Medio juli is het geluidsscherm gereed, nog vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Hinder voor verkeer

De Noorderbrug sluiten we in de nacht van zondag 6 op maandag 7 augustus voor de duur van twee weken af voor alle verkeer*. De huidige op- en afritten sluiten we diezelfde nacht definitief af. Medio september start de opbouw van de nieuwe op- en afritten voor de toekomstige ‘knoop Boschpoort’. Automobilisten van en naar Boschpoort* worden tot medio 2018 via de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug omgeleid naar de Cabergerweg, Frontensingel, Boschstraat/Bosscherweg en andersom. In de zomer van 2018 nemen we de nieuwe knoop Boschpoort in gebruik, gelijktijdig met het nieuwe voet- en fietspad van de Noorderbrug.

*  Let op: afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden is Bosscherweg incidenteel afgesloten voor verkeer. Dan moeten automobilisten van en naar Boschpoort rekening houden met een aangepaste omleidingsroute.

Van zomer 2017 tot zomer 2018

Eind augustus 2017 nemen we de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug in gebruik. Dan slopen we het overige deel van de huidige aanlanding  en start de bouw van de nieuwe op- en afritten van knooppunt Bosscherweg. Tegelijkertijd richten we ook de kop van de Boschstraat opnieuw in. Automobilisten moeten tijdens de bouwwerkzaamheden rekening houden met omleidingsroutes van en naar Boschpoort. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen doorgaan, mits de veiligheid niet in het gedrang komt. Verkeer op de Boschstraat kan meestal doorrijden, maar moet rekening houden met enkele weekendafsluitingen.

Eind 2018

In het najaar van 2018 komen we nog één keer terug rondom knooppunt Bosscherweg. Dan is ook de Frontensingel opnieuw ingericht en passen we de aansluiting Boschstraat/Bosscherweg aan op de nieuwe verkeerssituatie.

Slimme reisacties tijdens afsluiting Noorderbrug

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Bekijk foto’s van de werkzaamheden rondom knoop Boschpoort via onze Flickr-account
.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.