EN
> Home > Gebieden > Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

Knooppunt Bosscherweg – afrit Centrum

BVD000 Webkaart Knooppunt Bosscherweg - Afrit CentrumTer hoogte van Boschpoort  realiseren we tussen najaar 2016 en zomer 2017 een groot deel van de de nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug. Tussen zomer 2017 en zomer 2018 gaat het werk rondom Boschpoort verder met de opbouw van nieuwe op- en afritten, zodat autoverkeer ook in de toekomst via de Boschstraat en Bosscherweg van en naar de Noorderbrug door kan gaan. Na ingebruikname van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug, slopen we de oude aanlanding. Klik op de afbeelding als u een grotere versie wilt bekijken.

Update: 12 september 2017

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé zijn in 2015 begonnen. Rondom Boschpoort hebben we in 2016 tal van bodemonderzoeken uitgevoerd om de draagkracht van de ondergrond én optimale locatie voor de nieuwe pijlers in kaart te brengen. Van september 2016 tot medio februari 2017 hebben we de funderingspalen voor de zestien nieuwe pijlers aangelegd, inclusief de funderingen voor de nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort. Sinds maandag 21 augustus – na ingebruikname van de nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug – is de realisatie van knoop Boschpoort in volle gang.

Actueel

Autoverkeer: van en naar Boschpoort

Van maandag 21 augustus tot in de zomer van 2018 moeten bewoners van Boschpoort omrijden om hun wijk te bereiken. Via de nieuwe aanlanding kan autoverkeer doorgaan naar de Belvédèrelaan, Fort Willemweg en sluis, autoverkeer richting Noorderbrug rijdt via de sluis door naar de Sandersweg, Pontonnierslaan en vervolgens naar de Belvédèrelaan. Vanaf de Cabergerweg kunnen automobilisten ook via de Cabergerweg, Statensingel, Frontensingel en Boschstraat doorgaan naar de Bosscherweg (en andersom).

(Brom)fietsverkeer van en naar Boschpoort

(Brom)fietsers kunnen – net als nu – via de Cabergerweg, Statensingel en Frontensingel doorgaan van en naar Boschpoort. Via de sluis kunnen (brom)fietsers verder gaan naar de Fort Willemweg en Belvédèrelaan. Vanaf de Belvédèrelaan kunnen (brom)fietsers vervolgens verder gaan via de verlegde Lage Frontweg om snel van en naar het stadscentrum te gaan. De Fort Willemweg* parallel aan Radium Foam is alleen nog bereikbaar voor voetgangers, (brom)fietsers en bestemmingsverkeer.

*  Let op: van september tot november richt (wegen)bouwer Strukton het oude kruispunt Fort Willemweg/Cabergerweg opnieuw in. Dan is de Frot Willemweg langs Radium Foam afgesloten voor alle verkeer.

Rijroutes-Boschpoort-tot-medio-2018---V3

Download bovenstaand kaartje met rijroutes van en naar Boschpoort hier.

Realisatie nieuwe op- en afritten

De bouw van de nieuwe op- en afritten is al begonnen. De kolommen van de pijlers staan we al en de eerste liggers voor de dekken van de op- en afritten zijn al op hun plek gehesen. In het najaar gaan we verder met de bouw van het nieuwe fietspad, terwijl tegelijkertijd het grondwerk voor de taluds van de nieuwe op- en afritten start. De bouw van de nieuwe op- en afritten én fietspad gaat door tot in de zomer van 2018.

Herinrichting Bosscherweg tussen sluis en spoor

Eind september start de herinrichting van de Bosscherweg tussen sluis en spoor. Hier verbreden we de rijbanen en leggen we een nieuwe fietspad aan voor (brom)fietsverkeer richting Boschstraat. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer steeds doorgaan, al dan niet via een korte omleidingsroute of om-en-om regeling. Eind november/begin december ronden we de werkzaamheden af, mits de weersomstandigheden goed zijn. We houden u op de hoogte!

Sloop oude aanlanding

Vanaf eind augustus tot begin 2018 gaan we verder met de sloop van de oude aanlanding. De sloopwerkzaamheden vinden meestal overdag plaats, maar omwonenden moeten rekening blijven houden met forse hinder. In het najaar werken we mogelijk opnieuw van tijd tot tijd ’s avonds en ’s nachts door en/of tijdens weekenden. Bijvoorbeeld tijdens de sloop van de huidige aanlanding boven de Bosscherweg, Zuid-Willemsvaart en spoorweg. De sloop boven weg, water en spoor wordt maatwerk, afgestemd per locatie. Bewoners van Boschpoort moeten dan rekening houden met afsluitingen van de Bosscherweg. Veiligheid staat voorop!

Voortgang sloop

Nieuw geluidsscherm voor Boschpoort

Om hinder voor omwonenden tijdens de (sloop)werkzaamheden tijdens de bouwvak van 2017 te beperken, hebben we de bouw van een nieuw geluidsscherm achter de Gebroeders van Limburgstraat versneld. Het overgrote deel van het geluidsscherm was begin augustus gereed, uitgezonderd het hoekje Bosscherweg/Gebroeders van Limburgstraat. In het najaar zetten we ook hier de puntjes op de i.

geluidsmuur-voor-boschpoort---foto-fred-berghmans_36180519412_o

Vooruitblik

In het najaar van 2018 komen we nog één keer terug rondom knooppunt Bosscherweg. Dan is ook de Frontensingel opnieuw ingericht en passen we het kruispunt Boschstraat/Bosscherweg aan op de nieuwe verkeerssituatie.

Foto’s: Fred Berghmans. 

.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.