EN
> Home > Gebieden > Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

BVD000 Webkaart Aanlanding Bosscherveld - FrontenparkDe nieuwe aanlanding van de Noorderbrug leggen we aan binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. De hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding hebben we in de zomer van 2017 in gebruik genomen. Tot begin 2018 slopen we de huidige aanlanding met rotonde om vervolgens de wegen rondom het Frontenpark opnieuw in te richten. De huidige afrit van de Noorderbrug richting Bosscherweg slopen we niet: deze blijft achter als een zogenaamde ‘folly’ in het Frontenpark. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Update: 17 oktober 2017

Stand van zaken

De realisatie van het project Noorderbrugtracé is na de zomervakantie van 2016 volop van start gegaan. En er is hard doorgewerkt binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. De Belvédèrelaan is in noordelijke én zuidelijke richting verlengd en tussen Zuid-Willemsvaart en Cabergerweg is het talud van de nieuwe aanlanding afgebouwd. De Lage Frontweg is sinds eind augustus 2016 afgesloten, om ruimte vrij te maken voor de realisatie van de nieuw aanlanding, een onderdoorgang voor langzaam verkeer en personenauto’s én de herinrichting van de weg. Sinds vrijdag 4 augustus 2017 is de Belvédèrelaan open voor verkeer. De Lage Frontweg nemen we naar verwachting eind 2017 in gebruik.

Belvédèrelaan en nieuwe aanlanding: snel van en naar België

Van zomer 2016 tot in de zomer van 2017 hebben we de Belvédèrelaan in noordelijke én zuidelijke richting verlengd. In het noorden sluit de Belvédèrelaan nu aan op een nieuwe rotonde Brusselseweg, in het zuiden op de hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Automobilisten van en naar België kunnen nu in één keer doorrijden zonder eerst de doseerlichten op de Brusselseweg te passeren. De doseerlichten blijven voorlopig staan, om autoverkeer te stimuleren via de Belvédèrelaan door te gaan. Ook aan (brom)fietsers is gedacht want ook het (dubbelzijdige) fietspad is in noordelijke én zuidelijke richting verlengd.

Belvederelaan

Planning vanaf najaar 2017

Sinds de bouwvak is een volgende fase aangebroken in de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé. In voorbereiding op de reconstructie van de Cabergerweg verlegt firma BAM kabels en leidingen rondom de Cabergerweg, Statensingel en Frontensingel. De werkzaamheden van team GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) sluiten daar opnieuw op aan. Medio 2018 moeten automobilisten rekening houden met stevige en langdurige hinder, want dan gaat de Cabergerweg enkele maanden dicht. Tussen Hoge en Lage Fronten realiseren we hier de droge gracht die de Fronten verbindt tot één groot Frontenpark. De Frontensingel nemen we vanaf eind oktober 2017 onder handen, te beginnen met de sloop van het talud van de oude aanlanding. Weggebruikers in Maastricht-West moeten tot eind 2018 rekening blijven houden met hinder door afsluitingen, omleidingen en extra reistijd.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

.

 

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.