EN
> Home > Gebieden > Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

BVD000 Webkaart Aanlanding Bosscherveld - FrontenparkDe nieuwe aanlanding van de Noorderbrug leggen we aan binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. Naar verwachting nemen we de nieuwe aanlanding in de zomer van 2017 in gebruik. Dan slopen we de huidige aanlanding met rotonde om vervolgens de wegen rondom het Frontenpark opnieuw in te richten. De huidige afrit van de Noorderbrug richting Bosscherweg slopen we niet: deze blijft achter als een zogenaamde ‘folly’ in het Frontenpark. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Update: 26 april 2017

Actueel

De realisatie van het project Noorderbrugtracé is na de zomervakantie van 2016 volop van start gegaan. En ’t is druk binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. Zo verlengen we  de Belvédèrelaan in noordelijke én zuidelijke richting en is het grondwerk voor het talud – de aardebaan – van de nieuwe aanlanding alweer zo goed als afgerond. De Lage Frontweg is langdurig afgesloten, om ruimte vrij te maken voor de realisatie van het talud, een nieuwe onderdoorgang voor langzaam verkeer en personenauto’s én de herinrichting van de rijbanen.

Belvédèrelaan

Een groot deel van de Belvédèrelaan is al geruime tijd gereed en in gebruik. Sinds september 2016 trekken we de Belvédèrelaan in noordelijke richting door tot aan de Brusselseweg. In zuidelijke richting sluiten we de Belvédèrelaan aan op de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. In het weekend van vrijdagavond 12 tot en met maandagmiddag 15 mei realiseren we op de Brusselseweg een nieuwe rotonde, waar de Belvédèrelaan straks naadloos op aansluit.

Grondwerk voor nieuwe aanlanding

Noordelijk van de Lage Fronten is het grondwerk voor de nieuwe aanlanding in september 2016 begonnen. Het gesloten deel van de aanlanding – het talud oftewel aardebaan – wordt tot zo’n negen meter hoog, twintig meter breed en ruim 530 meter lang. Een groot deel van het talud bestaat uit gewapende grond. Gewapende grond wordt vaak toegepast bij de opbouw van grondwallen en steunpunten voor viaducten. Niet alleen omdat gewapende grond goedkoper is dan traditionele bouwmethoden zoals het aanbrengen van stalen damwandplanken, maar ook omdat de omgeving minder hinder ondervindt. Inmiddels zit het grondwerk er grotendeels op en kunnen de wegenbouwers van Strukton Civiel de eerste asfaltlagen aanbrengen.

Afsluiting Lage Frontweg

Sinds eind augustus is de Lage Frontweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Via de Cabergerweg en Fort Willemweg leiden we automobilisten, voetgangers en (brom)fietsers om. Medio 2017 is de herinrichting van de Lage Frontweg gereed. De nieuwe Lage Frontweg is dan vooral bestemd voor personenauto’s, (brom)fietsers en voetgangers tussen Cabergerweg en Fort Willemweg.

Parkeren
Langs de Lage Frontweg kan sinds eind augustus 2016 nog maar beperkt worden geparkeerd. Parkeeralternatieven zijn beschikbaar bij de P&R Noord (Hoekerweg), de P&W Cabergerweg én op het Sphinxparkeerterrein. Kijk voor meer informatie over parkeren in Maastricht op de website van Maastricht Bereikbaar.

Viaduct onder nieuwe aanlanding

Ter hoogte van de Gashouder is in september de bouw van een nieuw viaduct begonnen. Het viaduct wordt een ruime onderdoorgang voor personenauto’s, voetgangers en (brom)fietsers tussen de nieuwe Lage Frontweg en Fort Willemweg. Via de onderdoorgang kan bestemmingsverkeer makkelijk en veilig ónder de nieuwe aanlanding door oversteken.

Werktijden

Bouwer Strukton werkt van maandag tot vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren en/of weekenden mogelijk.

Hinder

Bereikbaarheid
Bedrijven en winkels blijven voortdurend bereikbaar, al dan niet via omleidingsroutes. Waar nodig plaatsen we borden langs de weg om bezoekers, klanten en leveranciers snel op weg te helpen.

Leefbaarheid
We proberen hinder tot een minimum te beperken, maar overlast is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door geluidshinder bij de inzet van machines en materieel. Maar ook door de extra grondtransporten, in combinatie met de verplichte ‘achteruitrijpiep’. Tijdens het verdichten van de grond voor de nieuwe aanlanding zetten we voortdurend een trilwals in. De trillingen van de wals kunnen ook binnenskamers merkbaar zijn.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.