EN
> Home > Gebieden > Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

BVD000 Webkaart Aanlanding Bosscherveld - FrontenparkDe nieuwe aanlanding van de Noorderbrug leggen we aan binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. Naar verwachting nemen we de nieuwe aanlanding in de zomer van 2017 in gebruik. Dan slopen we de huidige aanlanding met rotonde om vervolgens de wegen rondom het Frontenpark opnieuw in te richten. De huidige afrit van de Noorderbrug richting Bosscherweg slopen we niet: deze blijft achter als een zogenaamde ‘folly’ in het Frontenpark. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Update: 27 juni 2017

Stand van zaken

De realisatie van het project Noorderbrugtracé is na de zomervakantie van 2016 volop van start gegaan. En ’t is druk binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. Zo verlengen we de Belvédèrelaan in noordelijke én zuidelijke richting en is het grondwerk voor de aardebaan van de nieuwe aanlanding zo goed als afgerond. De Lage Frontweg is sinds eind augustus 2016 afgesloten, om ruimte vrij te maken voor de realisatie van de nieuw aanlanding, een onderdoorgang voor langzaam verkeer en personenauto’s én de herinrichting van de rijbanen.

Belvédèrelaan

Een groot deel van de Belvédèrelaan is al geruime tijd gereed en in gebruik. Sinds september 2016 trekken we de Belvédèrelaan in noordelijke richting door tot aan de Brusselseweg, waar een nieuwe rotonde is aangelegd. In zuidelijke richting sluit de Belvédèrelaan aan op de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Bekijk hier foto’s van het wegenwerk rondom de Belvédèrelaan.

Grondwerk voor nieuwe aanlanding

Noordelijk van de Lage Fronten is het grondwerk voor de nieuwe aanlanding in september 2016 begonnen. Het gesloten deel van de aanlanding – het talud oftewel aardebaan – wordt tot zo’n negen meter hoog, twintig meter breed en ruim 530 meter lang. Een groot deel van het talud bestaat uit gewapende grond. Gewapende grond wordt vaak toegepast bij de opbouw van grondwallen en steunpunten voor viaducten. Niet alleen omdat gewapende grond goedkoper is dan traditionele bouwmethoden zoals het aanbrengen van stalen damwandplanken, maar ook omdat de omgeving minder hinder ondervindt. Inmiddels zit het grondwerk en brengen de wegenbouwers van Strukton Civiel het asfalt, markeringen  en meer aan.

Parkeren
Langs de Lage Frontweg kan sinds eind augustus 2016 nog maar beperkt worden geparkeerd. Parkeeralternatieven zijn beschikbaar bij de P&R Noord (Hoekerweg), de P&W Cabergerweg én op het Sphinxparkeerterrein. Kijk voor meer informatie over parkeren in Maastricht op de website van Maastricht Bereikbaar.

Werktijden

Bouwer Strukton werkt van maandag tot vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur. Ook op zaterdagen werken de bouwers door. Dan eindigt de werkdag meestal rond het middaguur.

Hinder

Bereikbaarheid
Bedrijven en winkels blijven voortdurend bereikbaar, al dan niet via omleidingsroutes. Waar nodig plaatsen we borden langs de weg om bezoekers, klanten en leveranciers snel op weg te helpen.

Leefbaarheid
We proberen hinder tot een minimum te beperken, maar overlast is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door geluidshinder bij de inzet van machines en materieel. Maar ook door de extra grondtransporten, in combinatie met de verplichte ‘achteruitrijpiep’.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.