EN
> Home > Nieuws > Fietspad Noorderbrug open in de loop van mei

Fietspad Noorderbrug open in de loop van mei

Het voet- en fietspad van de Noorderbrug is sinds begin 2017 afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers worden sindsdien omgeleid via de Wilhelminabrug. Voor een retourtje over de Maas betekent dat  al gauw zo’n 2,5 kilometer extra lopen en/of fietsen. Vanaf medio mei komt daar een einde aan: dan gaat het voet- en fietspad van de Noorderbrug weer open.

Hoofdfietsroute Cabergerweg <-> Viaductweg open

Omleidingsroute voor (brom)fietsers richting stadscentrum tot najaar 2018

In de loop van mei gaat de hoofdfietsroute van het nieuwe Noorderbrugtracé open. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen dan weer via de Noorderbrug de Maas kruisen. Maar we zijn er dan nog niet: in Maastricht-West werken we tot in het najaar van 2018 verder aan de afbouw van de fietsverbindingen tussen Noorderbrug en Boschstraat/Bosscherweg. In Maastricht-Oost moeten (brom)fietsers deze zomer rekening houden met werkzaamheden rondom het Spoorviaduct.

Fietsroutes Maastricht-West

Na ingebruikname van het Noorderbrugfietspad kunnen voetgangers en (brom)fietsers vanaf de Cabergerweg en/of Lage Frontweg doorgaan via de Noorderbrug doorgaan richting Viaductweg en verder. In de loop van het najaar komen daar nieuwe fietsroutes bij. Dan rondt Strukton de bouw van de resterende fietsverbindingen af en gaan de nieuwe fietspaden van en naar de Boschstraat/Bosscherweg open.

Fietsroutes-Noorderbrugtracé---West

Fietsroutes Maastricht-Oost

Rondom het knooppunt bij de brandweerkazerne zijn de meeste nieuwe fietspaden omstreeks de zomer van 2017 in gebruik genomen. Alleen de aansluiting op het fietspad van de Noorderbrug ontbreekt nog. Vanaf medio mei kunnen voetgangers en (brom)fietsers van en naar de Viaductweg en/of Franciscus Romanusweg* weer doorgaan via de Noorderbrug.In Maastricht-West sluit het fietspad aan op de Lage Frontweg en Cabergerweg. De fietsroute richting Bosscherweg en Boschstraat (naar het stadscentrum) gaat later open, naar verwachting eind 2018.

* Komende zomer vernieuwen we de voegovergang tussen het Spoorviaduct en de Viaductweg. Weggebruikers moeten dan rekening houden met afsluitingen en omleidingen, óók voetgangers en (brom)fietsers.

Fietsroutes-Maastricht-Oost-NBT

Vragen en antwoorden nieuwe fietsroutes Noorderbrugtracé

Wilt u meer weten over de nieuwe fietsroutes voor het Noorderbrugtracé? We hebben de veel gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Vooruitblik: herinrichting Cabergerweg en kruising Statensingel

In de loop van mei start de volgende grote hinderklus: de bouw van de droge gracht onder de Cabergerweg. Tegelijkertijd richten we kruising Statensingel en een deel van de Maagdendries opnieuw in. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. We houden u op de hoogte!

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op www.maastrichtbereikbaar.nl en check de Slimme Kaart. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op:

Planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen. Via www.noorderbrug-maastricht.nl en www.maastrichtbereikbaar.nl houden we weggebruikers op de hoogte.

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.