EN
> Home > Nieuws > Afsluiting fietspaden tussen Fort Willemweg-Statensingel

Afsluiting fietspaden tussen Fort Willemweg-Statensingel

In de loop van 2018 krijgen de Cabergerweg, kruispunt Statensingel en Frontensingel een heel nieuwe inrichting. Zo zorgen we ervoor dat de rijbanen goed aansluiten op de nieuwe wegen van het Noorderbrugtracé. Voordat het wegenwerk van start kan gaan, moeten we eerst tal van kabels en leidingen verleggen.

Update: 6 december 2017

Kabelwerk bij de Cabergerweg

Sinds afgelopen zomer verlegt firma BAM kabels en leidingen aan weerszijden van de Cabergerweg. De meeste kabels en leidingen bevinden zich onder en rond de fietspaden en trottoirs. Automobilisten ondervinden daarom minimale hinder van het kabelwerk. Dat geldt niet voor voetgangers en (brom)fietsers: die moeten voortdurend rekening houden met afsluitingen en omleidingen.


Update: afsluiting fietspaden Fort Willemweg – Statensingel: 16 november – 22 december

Het fietspad voor firma’s Leen Bakker en René Pans is vanaf begin oktober afgesloten en sinds donderdag 16 november heeft BAM het werkterrein uitgebreid. Ook de Kastanjelaan en het fietspad tussen firma Pans en Statensingel zijn nu afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers. (zie afbeelding hieronder). (Brom)fietsers vanaf het stadscentrum richting Maastricht-West worden omgeleid via het fietspad langs P-Cabergerweg en tankstation. (Brom)fietsers vanuit Maastricht-West richting stadscentrum leiden we via de Lage Frontweg om naar het fietspad langs P-Cabergerweg. Naar verwachting gaan de fietspaden vrijdagmiddag 22 december weer open.

Fietspad-kastanjelaan-statensingel

Update: afsluiting fietspad tussen Lage Frontweg en Frontensingel: 8 t/m 19 januari 2018

Vanaf maandag 8 januari gaat het kabel- en leidingwerk verder aan de overkant van de Cabergerweg. Het fietspad tussen Lage Frontweg en Statensingel is dan twee weken lang afgelsoten. (Brom)fietsers richting Lage Frontweg worden omgeleid via de Kastanjelaan en het nieuwe kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg. Naar verwachting gaat het fietspad vrijdagmiddag 19 januari weer open.

Fietspad-Cabergerweg-januari-2018

Let op: bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van de netbeheerder. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Vooruitblik

Het kabel- en leidingwerk rondom de Cabergerweg, Statensingel en Frontensingel gaat ook in de eerste helft van 2018 nog volop verder. Het wegenwerk sluit daarop aan en gaat door tot in het najaar van 2018. Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé steeds rekening blijven houden met hinder door afsluitingen en omleidingen.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Foto boven: Fred Berghmans, luchtfoto: Aron Nijs

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.