EN
> Home > Nieuws > Afsluiting Cabergerweg vanaf maandagavond 14 mei

Afsluiting Cabergerweg vanaf maandagavond 14 mei

Voetgangers en (brom)fietsers

Door het verleggen van de aanlanding van de Noorderbrug is er ruimte vrijgekomen om de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar te verbinden. Dat doen we door de aanleg van een onderdoorgang voor voetgangers onder de Cabergerweg, een zogenaamde ‘droge gracht’. De realisatie van de droge gracht start maandagavond 14 mei. Dan gaat de Cabergerweg tot in de loop van september dicht voor autoverkeer tussen kruising Statensingel en Lage Frontweg. Tegelijkertijd richten we kruising Statensingel en aansluitende wegen opnieuw in. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen doorgaan via een tijdelijke brug aan de westzijde van de Cabergerweg en een bypass dwars door het werkterrein bij kruising Statensingel. Hinder is echter onvermijdelijk.

Voetgangers en (brom)fietsers: verkeersmaatregelen voor langzaam verkeer

Cabergerweg: tijdelijke fietsbrug tussen Kastanjelaan en Statensingel

Vanaf maandagavond 14 mei tot in de loop van september kunnen voetgangers en (brom)fietsers doorgaan via het fietspad aan de westzijde van de Cabergerweg. Ten zuiden van firma René Pans plaatsen we een in de week van maandag 7 tot en met vrijdag 11 mei een tijdelijke brug over het al uitgegraven deel van de droge gracht. Nog vóór de definitieve openstelling van de Cabergerweg wordt de tijdelijke brug vervangen door een definitieve voetgangers- en fietsbrug (kunstwerk B).

Cabergerweg---langzaam-verkeer---V2

Lage Frontweg: afgesloten tussen Cabergerweg en Gashouder

Tot in de loop van september is de Lage Frontweg tussen Cabergerweg en Gashouder afgesloten voor alle verkeer. Via de onderdoorgang ter hoogte van de nieuwe aanlanding is Het Radium steeds bereikbaar voor langzaam verkeer. Ter hoogte van Het Kunstfront /René Pans realiseert bouwer Strukton een oversteekplaats voor voetgangers en (brom)fietsers.

Kruising Statensingel: omleiding via Capucijnenstraat en Lindenkruis

Kruising Statensingel wordt tegelijkertijd met de Cabergerweg onder handen genomen. Om ervoor te zorgen dat verkeer door kan gaan, werkt bouwer Strukton in fasen. Het zuidelijke deel – tussen Capucijnenstraat en Lindenkruis – is van maandagavond 14 mei tot en met vrijdag 20 juli aan de beurt. Tussen Cabergerweg en Capucijnenstraat worden voetgangers en (brom)fietsers omgeleid via een bypass dwars door het werkterrein. Bedrijven en woningen rondom kruising Statensingel blijven steeds bereikbaar. Voetgangers en (brom)fietsers worden omgeleid via de Capucijnenstraat en het Lindenkruis (en andersom).

* Van maandagavond 14 mei tot in de loop van september is er géén bushalte bij kruising Statensingel. Vervoerder Arriva neemt vanaf woensdag 23 mei tijdelijke haltes in de directe omgeving in gebruik.

Maagdendries: afsluiting tussen Frontensingel/Statensingel en Lindenkruis

De rijbanen van de Maagdendries moeten straks netjes aansluiten op de nieuwe rijbanen van de Frontensingel en Statensingel. Bouwer Strukton neemt de Maagdendries – tussen kruising en Lindenkruis – vanaf maandagavond 14 mei tot en met vrijdag 20 juli op de schop. Voetgangers en brom)fietsers worden omgeleid via het Lindenkruis en Capucijnenstraat (en andersom).

Capucijnenstraat: herinrichting tussen Lindenkruis en Statensingel

De Capucijnenstraat richten we – tussen het Lindenkruis en de Statensingel – opnieuw in. Het wegdek krijgt nieuw asfalt, trottoirs en parkeervakken worden voorzien van nieuwe bestrating. Bouwer Strukton voert de werkzaamheden naar verwachting eind juni/begin juli uit, gelijktijdig met het straatwerk in het zuidelijke deel van kruising Statensingel. (Brom)fietsers worden via de kortst mogelijke route langs het werkterrein geleid, voetgangers kunnen met enige hinder doorgaan. Woningen en voordeuren blijven steeds bereikbaar.

Frontensingel: voet- en fietspad afgesloten tot in oktober

Het voet- en fietspad langs de oude Sphinxfabrieken is al lange tijd afgesloten: sinds eind 2017. En daar komt voorlopig geen verandering in. Pas in de loop van oktober kunnen voetgangers en (brom)fietsers weer doorgaan via de Frontensingel: dan gaat niet alleen het voet- en fietspad langs de oude Sphinxfabrieken weer open, maar ook een heel nieuw voet- en fietspad aan de overkant van de Frontensingel.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op www.maastrichtbereikbaar.nl en check de Slimme Kaart. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Vooruitblik

Als de Cabergerweg weer open gaat voor alle verkeer – in de loop van september – gaan we meteen aan de slag met de herinrichting van kruising Bosscherweg/Boschstraat. Rijbanen, voet- en fietspaden worden allemaal volledig onder handen genomen. Naar verwachting kan de laatste grote klus voor het nieuwe Noorderbrugtracé eind 2018 starten: dan bouwen we de rotonde Brusselseweg om tot een kruispunt waar oost-west verkeer (en andersom) prioriteit krijgt. Begin 2019 ronden we de werkzaamhaden af. Lees meer over de grote klussen in 2018.

Let op:

Planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Naarmate de werkzaamheden vorderen zijn van tijd tot tijd aanvullende verkeersmaatregelen nodig. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen. Via www.noorderbrug-maastricht.nl en www.maastricht-bereikbaar.nl houden we weggebruikers op de hoogte.

Luchtofot: Aron Nijs

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.